Clatronic BS 1285 User Manual Page: 58

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 58
58
Сухе прибирання
1. Встановіть постійний фільтр в ємність для збору
пилу.
2. Прикріпіть корпус двигуна.
3. Закрийте механізми блокування.
4. Прикріпіть потрібне приладдя.
5. Під’єднайте кабель живлення до належно вста-
новленої заземленої розетки.
6. Увімкніть пристрій.
7. Прибирайте із сталою швидкістю. Не потрібно
надміру тиснути.
Вологе прибирання
УВАГА.
Не використовуйте пристрій для прибирання
миючих засобів, що піняться!
Під час вологого прибирання завжди виймайте
постійний фільтр. Замість нього встановіть кільце
для ущільнення.
Перевірте, чи належно закріплено захисний
фільтр.
Перш ніж використовувати порохотяг знову для
сухого прибирання, потрібно висушити всі його
частини.
1. Вийміть штепсель із розетки.
2. Вийміть постійний фільтр.
3. Встановіть кільце для ущільнення на край ємності
для збору пилу.
4. Прикріпіть корпус двигуна.
5. Закрийте механізми блокування.
6. Прикріпіть потрібне приладдя.
7. Під’єднайте кабель живлення до належно вста-
новленої заземленої розетки.
8. Увімкніть пристрій.
УВАГА.
Негайно вимкніть пристрій за наведених нижче
умов:
У випадку утворення піни
Якщо з пристрою витікає рідина
Якщо пристрій заповнений.
Якщо пристрій перекинувся.
ПРИМІТКА.
Ємність для збору пилу може утримувати мак-
симально до 10 літрів рідини (без піни).
Якщо в ємності для збору пилу утвориться
піна, максимальна ємність становитиме лише
1,5 літра!
Якщо ємність заповнена, поплавковий клапан
отвору для всмоктування закривається, і двигун
працює з більшою швидкістю. Негайно вимкніть
пристрій і спорожніть ємність.
Чищення постійного фільтра та ємності для збору
пилу
1. Вимкніть пристрій за допомогою перемикача уві-
мкнення/ вимкнення. Вийміть штепсель із розетки.
2. Відкрийте механізми блокування. Вийміть корпус
двигуна.
3. Вийміть постійний фільтр, якщо його було встанов-
лено. Струсніть його.
4. Від’єднайте шланг для всмоктування.
5. Спорожніть ємність для збору пилу.
6. Якщо потрібно, встановіть постійний фільтр назад
у ємність для збору пилу.
7. Зберіть з’єднувач шланга і корпус двигуна.
8. Закрийте механізми блокування.
9. Тепер порохотяг можна використовувати знову.
Чищення і зберігання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Завжди витягуйте вилку з розетки перед тим, як
розпочати очищення приладу.
Забороняється опускати корпус мотору в воду,
щоб очистити його. Це може призвести до удару
струмом або до пожежі.
УВАГА.
Забороняється використати для очищення дро-
тяні щітки або абразивні предмети.
Забороняється використати їдкі або абразивні
миючі засоби.
Ємність для збору пилу
Після використання промийте ємність для збору
пилу в чистій воді.
Бруд з ємності для збору пилу можна видалити за
допомогою губки або нейлонової щітки.
Постійний фільтр і захисний фільтр із піноматеріа-
лу
Чистьте захисний фільтр із піноматеріалу після кожно-
го третього - п’ятого спорожнення.
Вийміть корпус двигуна і зніміть фільтр.
Швидке чищення: для видалення будь-яких
залишків постукайте фільтр або протріть його
щіткою.
Ручне промивання: якщо забруднення є більш
стійким, ми рекомендуємо ручне прання за тем-
ператури до 40 °C.
ПРИМІТКА.
Завжди залишайте фільтри сохнути на відкрито-
му повітрі!
Завжди починайте роботу лише із сухими філь-
трами!