Clatronic BS 1285 User Manual Page: 54

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 54
54
Використайте прилад виключно в приватних цілях
та за передбаченим призначенням. Прилад не
призначено для промислового використання.
Не використовуйте його на вулиці. Оберігайте
його від спеки, прямого сонячного опромінюван-
ня, вологи (в жодному разі не опускайте у рідину)
та гострих кутів. Не користуйтеся приладом з
вологими руками. Якщо прилад зволожився або
змокрів, невідкладно витягніть штепсельну вилку.
Вимкніть прилад та обов’язково витягніть вилку
з штепсельної розетки (тягніть за штекер, не за
кабель), коли не користуєтесь приладом, або мон-
туєте комплектуючі деталі, або під час чищення
або при дефектах.
Не експлуатуйте прилад без огляду. Обовязково
вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення.
Витягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.
Прилад та кабель живлення слід регулярно об-
стежити на ознаки пошкоджень. При виявленні
пошкоджень приладом заборонено користуватись.
Користуйтеся виключно оригінальними комплек-
тувальними деталями.
Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними
пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні
коробки, пенопласт тощо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою.
Існує загроза задухи!
Зверніть увагу на наступні “Спеціальні вказівки
щодо безпеки”.
Інструкція з експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш прилад. Сподіваємось, що
ви будете задоволені його можливостями.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально
відмічені. Для запобігання нещасних випадків та по-
шкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих
вказівок:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров’я та
вказує на можливі ризики травм.
УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або інших
предметів.
ПРИМІТКА.
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу
дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та
зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим
чеком та, по мірі можливості, з картонною коробкою
і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде
передано третім особам, слід передавати його разом
з цією інструкцією з експлуатації.
Спеціальні інструкції з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Небезпека ураження електричним струмом!
Порохотяг можна використовувати у вологому примі-
щенні лише тоді, коли для вашого захисту вище за на-
прямком струму у схемі електроживлення використову-
ється автоматичний вимикач залишкового струму.
Якщо ви не впевнені, проконсультуйтеся з кваліфікова-
ним електриком.
Якщо випадково перекинеться ємність із водою, завжди
виймайте штепсель із розетки, перш ніж ставити її на місце.
Виймайте штепсель із розетки, перш ніж чистити чи об-
слуговувати пристрій.