Clatronic BS 1285 User Manual Page: 52

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 52
52
Az állandó szűrő és a felfogótartály kiürítése
1. Kapcsolja ki a készüléket a ki-/bekapcsoló gombbal.
Húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból!
2. Nyissa ki a rögzítő mechanizmusokat. Vegye le a
motorburkolatot.
3. Ha be van helyezve, távolítsa el az állandó szűrőt.
Rázza ki.
4. Távolítsa el a szívócsövet.
5. Ürítse ki a felfogótartályt.
6. Ha szükséges, helyezze vissza az állandó szűrőt a
felfogótartályba.
7. Szerelje vissza a csőcsatlakozást és a motorburkola-
tot.
8. Zárja be a rögzítő mechanizmusokat.
9. Folytassa az uzemeltetest.
Tisztítás és tárolás
FIGYELMEZTETÉS:
Tisztítás előtt mindig húzzuk ki a hálózati csatlako-
zót!
A motor burkolatát semmiképpen nem szabad
vízbe meríteni tisztításkor. Ez elektromos áramütést
vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT:
Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású
tárgyat.
Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztí-
tószert.
Felfogótartály
Használat után öblítse ki a felfogótartályt tiszta vízzel.
A tartályban lévő szennyeződéseket szivaccsal vagy
nylonkefével távolíthatja el.
Állandó szűrő és habszivacsból készült védőszűrő
Minden harmadik vagy ötödik kiürítés után tisztítsa ki a
habszivacsból készült védőszűrőt.
Vegye le a motorburkolatot, és távolítsa el a szűrőt.
Rövid tisztítás: Ütögesse meg vagy kefélje át a
szűrőket a lerakódások kilazításához.
Kézi mosás: erősebb szennyeződések esetén kézi
mosás ajánlott akár 40°C-on.
MEGJEGYZÉS:
Mindig hagyja kiszáradni a szűrőket, mielőtt vissza-
helyezné azokat!
Mindig csak száraz szűrőkkel folytassa a használatot!
Burkolat
FIGYELMEZTETÉS:
Ne merítse vízbe a motort!
A burkolatot enyhén nedves kendővel lehet letörölni.
Tisztítás után valamennyi alkatrészt száraz kendővel
törölje le.
Tárolás
A leírtaknak megfelelően tisztítsa meg a készü-léket,
hagyja teljesen megszáradni.
Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásban tartsa a
készüléket, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
Mindig gyerekektől távol a tárolja a készüléket, egy jól
szellőztetett helyiségben.
Odstranění poruch
• Akészüléknemműködik.
Megoldás:
Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
Ellenőrizze a kapcsoló állását.
• Akészüléknemszív.
Lehetséges ok:
A felfogótartály megtelt.
Megoldás:
Ürítse ki a felfogótartályt.
Lehetséges ok:
A motorburkolat és a felfogótartály közötti tömítőgyű-
rű hiányzik.
Megoldás:
Ellenőrizze a tömítést.
Lehetséges ok:
A szívócsőben vagy a szívófejben idegen test találha-
tó.
Megoldás:
Ellenőrizze, hogy a tartozékban nincs-e idegentest.
Lehetséges ok:
A készülék felborult.
Megoldás:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Várja meg, amíg a motor teljesen megáll.
3. Indítsa újra.
• Akészülékahasználatsoránkikapcsol.
Lehetséges ok:
A készülék hőkioldóval van felszerelve, ami túlhevü-
lés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket.
Megoldás:
A készüléket újbóli használat előtt kb. 15 percig hagy-
ja lehűlni.