Clatronic BS 1285 User Manual Page: 49

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 49
49
FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségek-
ben.
Soha ne szívjon fel vele robbanásveszélyes folyadékot (mint
például fűtőolajat, benzint, higítót, acetont) és port (mint
például magnézium- és alumíniumport), égő gázt, valamint
higítatlan oldószereket és savakat. Robbanásveszély! A szí-
vólevegő keveredésével robbanékony gőzök vagy elegyek
állhatnak elő. Ezek az anyagok kárt tehetnek a felhasznált
részekben és anyagokban.
A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket,
hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás
a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól
vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos
értékű másik kábelt!
A készüléket 8 éves és idősebb gyerekek és csökkent zi-
kai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek és akik-
nek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor
használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biz-
tonságos használatára megtanították őket és megértették az
érintett veszélyeket.
A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
Ne szívjon fel forró hamut, hegyes vagy éles tárgyakat!
Működés közben tartsa távol a porszívófejet a hajától, ruháza-
tától és a testrészeitől!
Tartsa távol a porszívót olyan hőforrásoktól, mint radiátor, kály-
ha, stb.!