Clatronic BS 1285 User Manual Page: 48

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 48
48
Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és
csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű
használatra készült. Ne használja a szabadban!
Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugár-
zásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa
folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja
a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy
nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból!
Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csat-
lakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig
a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket,
tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget!
Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellen-
őrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést
lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
Csak eredeti tartozékokat használjon!
Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag
zacskó, karton, sztiropor stb.)!
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rend-
szabályokat“.
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük,
élvezni fogja a készülék használatát.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten
meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyel-
jen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a balesete-
ket és a készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy
más tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa
végig a használati utasítást, és őrizze meg a garanciale-
véllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókar-
tonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Ameny-
nyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a
használati útmutatót is adja a készülékhez.
Speciális biztonsági rendszabályok
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye!
Csak akkor használja a porszívót nedves helységekben, ha
biztonsága érdekében áram-védőkapcsoló lett beépítve az
áramkörbe.
Ha bizonytalan, kérje ki engedélyezett villanyszerelő taná-
csát.
Ha a vízzel töltött készülék véletlenül elborulna, mindig húzza
ki először a csatlakozót a konnektorból, mielőtt ismét felállíta-
ná.
Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból a készülék tisztítása
vagy karbantartása előtt.