Clatronic BS 1285 User Manual Page: 47

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 47
47
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny
nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych
do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę odda-
wać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo
używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego uży-
cia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji
gminy.