Clatronic BS 1285 User Manual Page: 44

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 44
44
2 - częściowy przewód ssący (2)
Zamocować grubszy koniec przewodu ssącego bez
uchwytu na końcówce przewodu.
Zamocować grubszy koniec przewodu ssącego z
uchwytem na drugiej końcówce przewodu.
Aby zwolnić przewody ssące, wyciągnąć je i jedno-
cześnie obracać je delikatnie.
Nasadka z dyszą
Dysza do podłóg (14)
Dysza do podłóg wyposażona jest w rolki celem łatwiej-
szego prowadzenia.
Można użyć tej dyszy do czyszczenia gładkich po-
wierzchni i suchych oraz mokrych dywanów.
Użyć dźwigni (15), aby ustawić szczotki na zewnątrz
lub do wewnątrz.
Najlepsze użycie zależy od struktury podłogi. Rekomen-
dujemy następujące użytkowanie:
Użycie bez szczotek
- Do odkurzania na sucho podłóg z dywanami
(puszyste dywany)
- Do czyszczenia gładkich, mokrych podłóg.
WSKAZÓWKA:
To ustawienie pasuje również do odkurzania
wody z większych powierzchni.
Sprawdzić maksymalną pojemność w elemencie
zbierającym. 10 litrów płynu bez dodatku piany!
Użycie ze szczotkami:
- Aby odkurzać na sucho, gładkie podłogi oraz
suche podłogi z dywanem (krótki włos);
- Aby wyczyścić (zetrzeć) mokre, gładkie podłogi
oraz podłogi z dywanami na mokro (krótki włos)
Dysza do szczelin (12)
Do odkurzania w kątach i szczelinach, itp.
Dysza do podłóg (10)
Do czyszczenia tapicerki lub zasłon.
Do usuwania końcówek dyszy z przewodu ssącego,
wyjąć je i jednocześnie delikatnie obracać.
Aby odłożyć dysze do przechowania, użyć uchwytów
na pojemniku powyżej rolek.
Zasuwa powietrzna (1)
W celu regulacji przepływu powietrza lub odczepienia
elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć
zasuwę powietrzną.
Kabel sieciowy (7)
Całkowicie odwinąć kabel podczas pracy.
Po użyciu poczekać na wystygnięcie obudowy silnicz-
ka. Można następnie owinąć kabel wokół obudowy sil-
niczka i zamocować go za pomocą zacisku do kabla.
Włączanie/wyłączanie
Włączyć urządzenie (I) oraz wyłączyć (O) za pomocą
przełącznika wł/wył (5).
Pozycja parkowania
Uchwyt zamontowany jest w dolnej części przewodu ssą-
cego.
Zamocować przewód ssący z uchwytem do końcówki
postojowej (18) na obudowie silniczka.
Czy przewód ssący jest zbyt długi? Rozdzielić dwie
części przewodu ssącego i zamontować górną część
przewodu na uchwycie w dolnej części przewodu
ssącego.
Praca
Przygotowanie
1. Wybierz pożądane akcesoria.
2. Odwiń całą długość kabla.
3. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, którego chcemy
użyć pasuje do informacji na plakietce znamionowej.
UWAGA:
Uwzględnić zasięg ograniczony długością kabla!
Odkurzanie na sucho
1. Umieścić ltr permanentny na elemencie zbierają-
cym.
2. Załóż obudowę silnika.
3. Zamknąć mechanizmy blokujące.
4. Zamontuj akcesoria.
5. Podłączyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalo-
wanego uziemionego gniazdka.
6. Włącz urządzenie.
7. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym
tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek
do odkurzanej powierzchni.
Odkurzanie na mokro
UWAGA:
Nie używać urządzenia do odkurzania pienią-
cych się środków czyszczących!
Zawsze zdejmować ltr permanentny podczas od-
kurzania płynów. Zamiast niego nałożyć pierścień
uszczelniający.
Sprawdzić, czy ltr ochronny dobrze pasuje.
Przed kolejnym odkurzaniem na sucho wszystkie
części muszą wyschnąć.
1. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Wyjąć ltr permanentny.
3. Dopasować pierścień uszczelniający do krawędzi
elementu zbierającego.
4. Załóż obudowę silnika.
5. Zamknąć mechanizmy blokujące.