Clatronic BS 1285 User Manual Page: 43

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 43
43
Przegląd elementów obłsugi
1 Zasuwa powietrzna
2 2-częściowa rura zasysająca
3 Otwór wydechowy
4 Uchwyt do przenoszenia
5 I/O Wyłącznik
6 Obudowa silnika
7 Kabel zasilający
8 Otwór ssący
9 Przyłączenie węża
11 Kółka samonastawcze
13 Pojemnik zbiorczy
14 Dysza do podłóg
15 Dźwignia do wysuwania i zwijania szczotki
16 Mechanizm blokujący
17 Wąż odkurzacza
18 Element ułatwiający parkowanie
Akcesoria:
10 Dysza szczotkowa
12 Dysza do fug
Bez rysunku
Filtr permanentny (odkurzanie na sucho)
Pierścień uszczelniający (odkurzanie na mokro)
Piankowy ltr ochronny
Instrukcja użycia
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Zgodnie z opisem i wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa urządzenie stanowi odkurzacz do
odkurzania na sucho i na mokro.
Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w dodatko-
we złącze z funkcją dmuchawy.
Każde inne użycie urządzenia jest uważane za nie-
zgodne z przeznaczeniem i jest zabronione.
Montaż kółek (11)
Przed użyciem urządzenia, zamocować rolki na nóżkach
elementu zbierającego (13).
1. Otworzyć dwa blokujące mechanizmy (16).
2. Zdjąć obudowę z silniczka (6) z elementu zbierające-
go.
3. Ustawić element zbierający do góry nogami.
4. Wstawić rolki za pomocą styków na dostarczone
otwory tak daleko, jak mogą się przesunąć.
5. Obrócić element z powrotem, aby ustawił się na
rolkach.
Wkładanie filtra permanentnego (tylko podczas
odkurzania na sucho)
Urządzenie posiada ltr permanentny. Można go łatwo
wkładać oraz czyścić.
Ułożyć gumową krawędź worka
kurzowego na krawędzi elementu
zbierającego. Zapewnia szczel-
ność obudowy silniczka.
Piankowy filtr ochronny
Poniżej silniczka znajduje się piankowy ltr ochronny.
Jest on przeznaczony do odkurzania na sucho i na
mokro.
Umieścić ltr ochronny na koszyku
ssącym, o ile jeszcze nie jest na
miejscu. Guma z ltra ochronnego
musi dopasować się mocno do
koszyka ssącego.
Regularnie sprawdzaj, czy zamo-
cowanie i stan ltra.
Zakładanie obudowy silnika
WSKAZÓWKA: Pierścień uszczelniający
Jeśli nie używamy ltra permanentnego, zawsze
należy mocować pierścień uszczelniający. Dopaso-
wać krawędź elementu zbierającego.
Sprawdzić, czy gumowa uszczelka zawsze jest
prawidłowo usadowiona na krawędzi zbiornika. W
przeciwnym razie spadnie moc ssania.
Wyregulować obudowę silniczka, aby włącznik/wy-
łącznik usadowił się powyżej otworu ssącego.
Zamknąć oba mechanizmy blokujące.
Podłączenie i odłączanie przewodu (17)
Funkcja ssania
Ułożyć połączenie przewodu (9) na otworze ssącym
(8) elementu zbierającego. Musi słyszalnie zatrza-
snąć się na miejscu.
Funkcja podmuchu
Ułożyć połączenie przewodu na otworze dmuchają-
cym (3) na obudowie silniczka. Musi zatrzasnąć się
słyszalnie.
Odłączanie przewodu
Nacisnąć przycisk na połączeniu przewodu, aby go
odłączyć.
Trzymaj odkurzacz z dala od źródeł ciepła: grzejników, pie-
ców itd.!