Clatronic BS 1285 User Manual Page: 16

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 16
16
• Hetapparaatschakeltuittijdensgebruik.
Mogelijk oorzaak:
Het apparaat is uitgerust met een themische scha-
kelaar die het apparaat automatisch uitschakelt bij
oververhitting.
Maatregel:
Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het
apparaat weer gebruikt.
Technische gegevens
Model: ................................................................... BS 1285
Spanningstoevoer: .......................... 220-240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:
P
nom.
: ........................................................ 1200-1400 W
P
max.
: ..................................................................1600 W
Beschermingsklasse: ....................................................... II
Volume opvangbak/stofzak: ...........................ong. 20 Litre
Nuttige inhoud bij nat zuigen: ......................... ong. 10 Litre
Nuttige inhoud bij permanente lter: ................ong. 6 Litre
Nettogewicht: .................................................... ong. 5,8 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te ma-
ken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment
van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld
elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste
veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “Vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in
het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten
gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef
daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen inwerken.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik,
de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude
elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeente-
administratie.