Clatronic BS 1285 User Manual Page: 14

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 14
14
De beste stand is afhankelijk van de textuur van de vloer.
Wij adviseren de volgende standen:
Gebruik zonder borstel:
- Om tapijten droog te zuigen (hoogpolig);
- Om natte, gladde vloeren te reinigen.
OPMERKING:
Deze instelling is ook geschikt om water op
grote oppervlakken op te zuigen.
Controleer de maximale vulcapaciteit van de
houder. 10 lites vloeistoff zonder schuimvor-
mers!
Gebruik met borstel:
- Voor het zuigen van droge, gladden vloeren en
droog zuigen van vloerbedekking (laagpolig);
- Voor het reinigen (boenen) van natte, gladde vloe-
ren en vloeren met natte vloerbedekking (laagpo-
lig).
Plintzuiger (12)
Voor het zuigen van hoeken en spleten, enz.
Borstelmondstuk (10)
Reinigen van stoffering en gordijnen.
Het hulpstuk en de zuigslang aantrekken en licht
draaien om deze te verwijderen.
Gebruik de opberghouders boven de wielen om de
hulpstukken op te bergen.
Toebehoren (1)
Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de lucht-
aanzuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende
delen te verwijderen.
Netkabel (7)
Het snoer geheel uitrollen tijdens gebruik.
Na gebruik het motorhuis laten afkoelen. Daarna
kunt u het snoer om het motorhuis wikkelen en vast-
zetten met de kabelklem.
In- / uitschakelen
Zet het apparaat aan (I) en uit (O) met de aan / uitscha-
kelaar (5).
Parkeerpositie
Een houder is op het onderste deel van de zuigslang
aangebracht.
Bevestig de zuigslang met de houder aan het par-
keerelement (18) op het motorhuis.
Is de zuigslang te lang? De twee delen van de
zuigslang loskoppelen en het bovenste deel van
zuigslang aan de houder aan de onderkant van de
zuigslang bevestigen.
Gebruik
Voorbereiding
1. Kies het gewenste hulpstuk.
2. Rol de kabel volledig af.
3. Controleer of uw netspanning overeenkomst met de
specicaties op het typeplaatje.
LET OP:
Let op dat het snoer een beperkt bereik heeft!
Droog zuigen
1. Plaats het permanente lter in de houder.
2. Plaats de motorbehuizing.
3. Sluit de vergrendelaars.
4. Monteer het hulpstuk.
5. Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd en
geaard stopcontact..
6. Schakel het apparaat in.
7. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk
uit te oefenen.
Nat zuigen
LET OP:
Het apparaat niet gebruiken om schuimende
schoonmaakmiddelen op te zuigen!
Het permanente lter altijd verwijderen bij het zui-
gen van vloeistoffen. Inplaats daarvan de afdicht-
ring aanbrengen.
Controleer of het beschermende lter goed is aan-
gebracht.
Voordat u daarna weer droog zuigt, moeten alle
onderdelen gedroogd zijn.
1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het permanente lter.
3. Leg de afdichtring over de rand van de houder.
4. Plaats de motorbehuizing.
5. Sluit de vergrendelaars.
6. Monteer het hulpstuk.
7. Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd en
geaard stopcontact..
8. Schakel het apparaat in.
LET OP:
Het apparaat in de onderstaande situaties direct uit-
schakelen:
Bij schuimontwikkeling
Als vloeistoffen vrijkomen
Wanneer het toestel vol is.
Wanneer het toestel omvalt.
OPMERKING:
De houder heeft een capaciteit van maximaal
10 liter vloeistof (zonder schuim).