Clatronic BS 1285 User Manual Page: 13

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 13
13
Overzicht van de bedieningselementen
1 Luchtregelschuif
2 2-delige zuigbuis
3 Uitlaatopening
4 Handvat
5 I/O Aan-/uitschakelaar
6 Motorbehuizing
7 Netsnoer
8 Inlaatopening
9 Slangaansluiting
11 Looprollen
13 Opvangbak
14 Stofzuigervoet
15 Hendel voor uitschuiven en inklappen van borstel
16 Vergrendelaar
17 Zuigslang
18 Parkeerhulp
Toebehoren:
10 Borstelmondstuk
12 Voegenmondstuk
Zonder afbeelding
Permanent lter (droog zuigen)
Afsluitring (nat zuigen)
Beschermend lter van schuim
Gebruiksaanwijzingen
Reglementair gebruik
Zoals in de beschrijving en de veiligheidsinstructies
staat aangegeven, is dit apparaat geschikt als droog-/
natzuiger.
Bovendien beschikt het apparaat over een extra
aansluiting met blaasfunctie.
Elk verderstrekkend gebruik geldt als onreglementair
en is niet toegestaan.
Montage van de rollen (11)
Voordat u het apparaat gebruikt, de wielen aan de voet
van de houder bevestigen (13).
1. Open de twee vergrendelaars (16).
2. Verwijder het motorhuis (6) van de houder.
3. De houder geheel omdraaien.
4. Schuif de wielen met de pinnen zover mogelijk in de
bedoelde gaten.
5. Draai het apparaat weer om zodat het op de wielen
staat.
Plaats het permanente filter (alleen bij droogzuigen)
Het apparaat heeft een permanent lter. Dit kan eenvou-
dig worden geplaatst en gereinigd.
Leg de rubberen rand van de stof-
zak over de rand van de houder.
Zorg ervoor dat het motorhuis
luchtdicht is.
Beschermend filter van schuim
Onder de motor bevindt zich een beschermend lter van
schuim. Deze is vereist voor het zowel het nat als droog
zuigen.
Als deze nog niet is aangebracht,
plaats het lter op de houder. Het
rubber van het beschermende
lter moet goed op de houder wor-
den aangebracht.
Controleer regelmatig de correcte
passing en de toestand van de l-
ter.
Motorbehuizing plaatsen
OPMERKING: Afdichtring
Als u het permanente lter niet gebruikt, altijd de
meegeleverde afdichtring gebruiken. Leg deze over
de rand van de houder.
Zorg ervoor dat deze rubberen ring goed op de
rand van de houder is aangebracht. Wanneer dit
niet het geval is, gaat zuigkracht verloren.
Installeer het motorhuis zodat de aan / uit-schakelaar
zich boven de zuigopening bevindt.
Sluit de beide vergrendelaars.
De slang aanbrengen en verwijderen (17)
Zuigfunctie
Steek de slangaansluiting (9) in de zuigopening (8)
op de houder. Deze moet op zijn plaats klikken.
Blaasfunctie
Steek de slangaansluiting in de blaasopening (3) op
het motorhuis. Een klik moet hoorbaar zijn.
De slang verwijderen
Druk op de knop op de slangaansluiting om de slang
te verwijderen.
2-delige zuigslang (2)
Bevestig het dikkere deel van de zuigslang zonder de
houder op het einde van de slang.
Bevestig het dikkere deel van de zuigslang met de
houder op het andere einde van de zuigslang.
De slang aantrekken en licht draaien om de zuigslang
te verwijderen.
Hulpmondstuk
Stofzuigervoet (14)
De stofzuigervoet is voorzien van wielen om het sturen
gemakkelijk te maken.
U kunt de stofzuigervoet op gladde vloeren en droge of
natte vloerbedekking gebruiken.
Gebruik de hendel (15) om de borstel uit te klappen
of in te klappen.