Clatronic BS 1294 User Manual Page: 49

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 49
49
Щоб зняти, очистити та встановити фільтрувальний еле-
мент на місце, слід виконати такі дії:
1. Випорожніть пилозбірник, як було описано раніше.
2. Зніміть кришку пилозбірника. Для цього поверніть по-
значку на кришці у бік значка
. Витягніть фільтру-
вальний елемент із пилозбірника.
3. Вийміть фільтрувальний елемент із кришки, повернув-
ши його у бік значка OPEN.
4. Вийміть із HEPA нейлоновий фільтр.
5. Для чищення фільтрів
слід користуватися
щіткою. Якщо фільтри
сильно забруднені, слід
промити їх під проточною
водою.
6. Перш ніж встановлювати
фільтри на місце, слід
повністю висушити їх на
повітрі!
7. Витріть пилозбірник вологою тканиною, а потім витріть
його насухо.
8. Коли фільтри повністю
висохнуть, вставте у
фільтр HEPA нейлоновий
фільтр.
9. Вставте фільтрувальний
елемент у кришку пилоз-
бірника, користуючись па-
зами у кришці. Поверніть
фільтрувальний елемент
у бік значка CLOSE до
фіксації.
10. Вставте кришку з фільтрувальним елементом на місце
в пилозбірник. Закрийте кришку, щоб позначка суміс-
тилася зі значком .
11. Встановіть пилозбірник у прилад.
Фільтр захисту двигуна (впускний фільтр)
Впускний фільтр розташовано у гнізді для пилозбірника.
Фільтр встановлюється в корпусі пилозбірника вертикаль-
но. Не знімайте гумове ущільнення! Витягніть фільтр (чор-
ний, з пінистого матеріалу) до передньої частини. Фільтр
захисту двигуна слід чистити приблизно після кожного 10-
го випорожнення пилозбірника.
Коли потрібно, фільтр можна
мити теплою водою без
жодним додатків. Вставляти
його на місце можна тільки
після повного висихання.
Фільтр для вихідного повітря (7)
Пилосос має фільтр для вихідного повітря.
Він знаходиться у задній частині приладу під гаком для
труби.
Для забезпечення правильної роботи рекомендуємо чисти-
ти фільтр раз на 6 місяців.
1. Натисніть важіль у лівий
бік і вийміть вентиляційну
решітку.
2. Вийміть фільтр і почистіть
його у спосіб, наведений
вище.
3. Встановіть повністю сухий фільтр і закрийте його венти-
ляційною решіткою.
4. Встановіть вентиляційну решітку у пристрій. Зверніть
увагу на напрямні виступи. Вентиляційна решітка має
зчепитися із клацанням.
Чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Перед очищенням завжди витаскуйте вилку з розетки електро-
мережі.
Забороняється опускати прилад для очищення в воду. Це
може стати причиною електричного струму або пожежі.
УВАГА:
Не використовуйте дротяні щітки або інші предмети,
що дряпають.
Не використовуйте сильнодіючі або абразивні засоби
очищення.
Корпус слід очищувати м’якою, сухою тканиною без до-
даткових засобів.