Clatronic BS 1294 User Manual Page: 46

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 46
46
Використайте прилад виключно в приватних цілях та за
передбаченим призначенням. Прилад не призначено
для промислового використання.
Не використовуйте прилад надворі. Оберігайте його
від спеки, прямого сонячного опромінювання, вологи
(в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих кутів.
Не користуйтеся приладом з вологими руками. Якщо
прилад зволожився або змокрів, невідкладно витягніть
штепсельну вилку.
Вимкніть прилад та обов’язково витягніть вилку з штеп-
сельної розетки (тягніть за штекер, не за кабель), коли
не користуєтесь приладом, або монтуєте комплектуючі
деталі, або під час чищення або при дефектах.
Не експлуатуйте прилад без огляду. Обовязково
вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Ви-
тягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.
Прилад та кабель живлення слід регулярно об-стежити
на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень
приладом заборонено користуватись.
Користуйтеся виключно оригінальними комплектуваль-
ними деталями.
Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними паку-
вальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки,
пенопласт тощо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує
загроза задухи!
Інструкція з експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш прилад. Сподіваємось, що ви
будете задоволені його можливостями.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені.
Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень при-
ладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Попереджує про загрози для Вашого здоров’я та вказує
на можливі ризики травм.
УВАГА:
Вказує на можливі загрози для приладу або інших пред-
метів.
ПРИМІТКА:
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Загальні вказівки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже
уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її
разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі
можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаков-
кою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід
передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.
Спеціальні правила безпечного
користування для цього приладу
Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авторизованого
фахівця. Для запобігання загрозі пошкоджений кабель живлен-
ня слід замінити на еквівалентний виключно виробником, або
нашою сервісною службою або іншою кваліфікованою особою.
Цей пристрій можуть використовувати діти, старші 8 років, і
особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями чи особи без достатнього досвіду і знань, якщо
вони використовують пристрій під наглядом або були проін-
структовані щодо використання пристрою в безпечний спосіб і
усвідомлюють, яку небезпеку він може становити.
Діти не повинні гратися з пристроєм.