Clatronic BS 1294 User Manual Page: 44

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 44
44
8. Amikor a szűrő teljesen
száraz, illessze a nejlon
szűrőt a HEPA szűrőhöz.
9. A fedélen lévő bevágások
segítségével helyezze
vissza a szűrőelemet a
porgyűjtő fedelébe. Forgas-
sa a szűrőt a CLOSE
szimbólum felé.
10. Helyezze vissza a fedelet a szűrővel a porgyűjtőre. Zárja
be a fedelet, amíg a jel nem kerül egy vonalba a
szimbólummal.
11. Helyezze be a porgyűjtőt a készülékbe.
Motorvédő szűrő (bemeneti szűrő)
A bemeneti szűrő a portatóban van elhelyezve. A szűrő
függőlegesen áll a portartó hátsó részében. Ne távolítsa el a
gumitömítést! Húzza ki a szűrőt (fekete habszivacs) a készülék
eleje felé. A kb. a portartály minden 10. kiürítésekor tisztítsa ki a
motorvédő szűrőt.
Szükség esetén a szűrőt
meleg levegővel, tisztítószerek
használata nélkül tisztítsa ki.
Csak azután helyezze vissza,
hogy teljesen megszáradt.
Kibocsátólter (7)
A porszívónak van még egy kibocsátóltere is. Ez a készülék
hátoldalán található, a parkoló segéd alatt.
Javasoljuk, hogy a megfelelő működéshez hathavonta tisztítsa
ki a szűrőt.
1. Nyomja balra a kart, és
vegye ki a ventilátorrácsot.
2. Vegye ki a szűrőbetétet,
és tisztítsa meg a fent leírt
módon.
3. Tegye vissza a teljesen száraz szűrőt a szellőzőrácsba.
4. Helyezze vissza a szellőzőrácsot a készülékbe. Ügyeljen a
vezetőfülekre. A szellőzőrácsnak hallhatóan rögzülnie kell.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT:
Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású tárgyat.
Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
A készülékházat puha, száraz kendővel tisztítsuktisztítószer
hozzáadása nélkül.
Tárolás
Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
Csévélje fel teljesen a kábelt!
Akassza be a padlószívó fejen található horgot a készülék
hátoldalán lévő parkolóállásba!
Amikor függőlegesen helyezi el a készüléket, akassza a
tartozéktartón levő horgot (a szívócsövön) a tárolássegítő-
be a készülék alján.
Hibaelhárítás
A készülék nem működik.
Megoldás:
Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
Ellenőrizze a kapcsoló állását.
A készülék nem szív.
Lehetséges ok:
A porgyűjtő megtelt.
Megoldás:
Ürítse ki a porgyűjtőt.
vagy
Lehetséges ok:
A szűrők szennyezettek.
Megoldás:
Tisztítsa meg az alkatrészeket.
vagy
Lehetséges ok:
A szívócsőbe vagy a fúvókába valami beszorult.
Megoldás:
Ellenőrizze, hogy nem szorult-e be valami a tartozékba.