Clatronic BS 1294 User Manual Page: 41

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 41
41
Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán
arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra
készült.
A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Ne tegye ki
erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedves-
ségnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az
éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel!
Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a
konnektorból!
Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót
a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket
húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel
fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza
ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni
kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a
készüléket nem szabad használni.
Csak eredeti tartozékokat használjon!
Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhe-
tő helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton,
sztiropor stb.)!
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás
veszélye állhat fenn!
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, hogy
örömét leli majd a készülék használatában.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre
annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék
károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.
Általános megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig
a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a
pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban lévő bélésanyaggal együtt! Amenynyiben a készüléket
harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is
adja a készülékhez.
Speciális biztonsági gyelmeztetés a készülékhez
A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, ha-
nem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csat-
lakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló
képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt!
A készüléket 8 éves és idősebb gyerekek és csökkent zikai, ér-
zékszervi vagy értelmi képességű személyek és akiknek nincs meg
a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
megtanították őket és megértették az érintett veszélyeket.
A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végez-
hetik.