Clatronic BS 1294 User Manual Page: 37

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 37
37
WSKAZÓWKA: „2 w 1“ Dysza:
Złożona nadaje się do stosowania jako dysza do fug. Jeżeli
chcą Państwo użyć dyszy szczotkowej, proszę pociągnąć
za szczotkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż
mechanicznego zazębienia się elementu.
Końcówka do obić
Przy pomocy tej końcówki wyczyść swoje obicia (na przykład
na krzesłach). Aby zdjąć końcówki dyszy z rury ssącej, należy
wyjąć je i jednocześnie delikatnie obracać.
Używanie urządzenia
1. Proszę odwinąć wymagany odcinek kabla.
UWAGA:
Kabel sieciowy można wyciągać maksymalnie do
żółtego znacznika.
W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do
czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób
uszkodzić funkcję zwijania kabla. Tego typu uszko-
dzenia nie są objęte gwarancją.
WSKAZÓWKA:
Jeżeli widoczna jest czerwona kreska, dociągnij kabel do
żółtej kreski przy użyciu przycisku zwijania.
2. Proszę włożyć wtyczkę do przepisowo zainstalowanego
gniazdka z uziemieniem.
3. Proszę włączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem,
wciskając przycisk do dołu.
4. W zależności od rodzaju wykładziny podłogowej użyj jednej
z pozycji przełącznika „Dywany/twarde nawierzchnie”.
5. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym
tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do
odkurzanej powierzchni.
WSKAZÓWKA:
Proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest
długością kabla!
Zasuwa powietrzna (15)
W celu regulacji przepływu powietrza lub odczepienia
elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć zasuwę
powietrzną.
Wyłączanie i zwijanie kabla zasilającego
1. Wyłącz odkurzacz podłogowy przy użyciu wyłącznika głów-
nego i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Trzymaj wtyczkę w ręce.
3. Proszę wcisnąć przycisk zwijania kabla i wprowadzać prze-
wód do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby
zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.
Konserwacja
Opróżnianie pojemnika na pył
Opróżnić pojemnik na pył, gdy zebrany brud sięga znaku MAX.
1. Odłączyć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka siecio-
wego.
2. Nacisnąć przycisk (10) w
celu zwolnienia pojemnika
na pył. Opróżnić pojemnik
na pył.
3. Opróżnić pojemnik z na-
gromadzonego pyłu nad
koszem na śmieci. Aby to
zrobić, należy nacisnąć
przycisk na pojemniku na
pył w celu otwarcia płyty
podstawy.
4. Następnie ponownie zamknąć płytę podstawy.
5. Pojemnik na pył zamontować do urządzenia. Musi on
zaskoczyć ze słyszalnym kliknięciem.
Filtr
Urządzenie zawiera 4 ltry. Powszechnie stosowany układ
torby na pył został zastąpiony przezroczystym pojemnikiem na
pył. Im większa prędkość przepływu powietrza przez odkurzacz
pozwala na usuwanie silnych zabrudzeń i oddzielenie najmniej-
szych przepływających z powietrzem cząstek od „zassanego
powietrza”.
Zatem nie ma potrzeby zakupu worków na pył.
Filtr HEPA
Czyścić wkład ltra dwa razy w roku.
UWAGA:
Nigdy nie prać ltra w pralce automatycznej.
Do suszenia nie używać suszarki do włosów.
Urządzenie użytkować tylko po prawidłowym zamonto-
waniu wszystkich ltrów.
Aby wyjąć, oczyścić i ponownie zamontować wkład ltra,
należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Opróżnić pojemnik z nagromadzonego pyłu zgodnie z
opisem przedstawionym wcześniej.
2. Zdjąć pokrywę pojemnika na pył. Aby to zrobić, należy
obrócić znak na pokrywie w kierunku symbolu
.Wycią-
gnąć wkład ltra z pojemnika na pył.
3. Wyjąć wkład ltra z pokrywy obracając wkład ltra w stronę
OPEN.
4. Wyciągnąć nylonowy ltr z HEPA.