Clatronic BS 1294 User Manual Page: 36

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 36
36
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów
ostrych i ostro zakończonych!
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych!
Proszę nigdy nie odkurzać bez ltra. Po włożeniu ltra proszę
sprawdzić, czy został założony prawidłowo!
Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części
ciała z daleka od końcówki!
Proszę trzymać odkurzacz z daleka od źródeł ciepła takich jak pro-
mienniki, piece itd.!
Przegląd elementów obłsugi
1 Wąż ssania
2 Przycisk zwijania kabla
3 Uchwyt do przenoszenia
4 Kontrola mocy ssania
5 Wspornik na szczotkę
6 Włącznik/wyłącznik
7 Filtr wylotowy
8 Połączenie przewodu
9 Pojemnik na pył wraz z ltrem HEPA
10 Przycisk zwalniania pojemnika na pył
11 Dźwignia do wysuwania i zwijania szczotek
12 Rura zasysająca
13 Teleskopowa rura ssąca
14 Uchwyt na akcesoria
15 Regulacja powietrza
Niepokazane akcesoria:
Dysza do fug i szczotkowa
Końcówka do obić
Uruchomienie
Włożyć głowicę łączącą węża ssącego do gniazda
połączeniowego na wąż ssący w urządzeniu. W tym celu,
naciśnij jednocześnie oba przyciski na końcówce węża.
Aby odłączyć wąż, naciśnij oba przyciski na jego końcówce
i wyjmij go z odkurzacza.
Proszę wsunąć rurę zasysającą w uchwyt.
Długość teleskopowej rury ssącej można regulować za
pomocą przesuwanego przycisku.
Proszę zamontować dyszę do podłogi ewent. akcesoria.
Końcówki
WSKAZÓWKA:
Włóż końcówki do uchwytu akcesoriów (14) na wysuwanej
rurze ssącej. W ten sposób, akcesoria będą zawsze pod ręką
podczas odkurzania.
Dysza do podłóg (12)
Dysza do podłóg wyposażona jest w wałeczki celem łatwiejsze-
go prowadzenia. Za pomocą dyszy do podłóg można czyścić
gładkie powierzchnie oraz dywany.
Wyregulować szczotki na zewnątrz lub do wewnątrz za
pomocą dźwigni (11).
Najlepsze wyniki użytkowania zależne są struktury wykładziny
podłogowej. Zalecamy następujące użytkowanie:
Użycie bez szczotek:
Celem odkurzania wykładzin z gęstym włosiem
Użycie ze szczotkami:
Celem odkurzania gładkich podłóg i wykładzin z krótkim
włosiem
Dysza do fug, dysza przegubowa:
Do odkurzania tapicerki, zasłon oraz w rogach i szczelinach,
itp.