Clatronic BS 1294 User Manual Page: 13

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 13
13
8. Als de lters helemaal
droog zijn, bevestigt u het
lter aan de HEPA lter.
9. Plaats het lterelement
weer in het deksel van de
stofcontainer, door middel
van de inkepingen in het
deksel. Draai het lterele-
ment naar het CLOSE
symbool.
10. Plaats het deksel met het lterelement weer terug in
de stofcontainer. Sluit het deksel tot de markering op
dezelfde lijn staat als het symbool.
11. Plaats de stofcontainer in het apparaat.
Motorbeschermingslter (inlaatlter)
Het inlaatlter bevindt zich in de ruimte van het stofreservoir.
Het lter zit verticaal in de achterzijde van de stofbehuizing.
Verwijder de rubberen afdichting niet! Trek het lter (zwarte
schuim) er naar voren uit. Reinig de motorbescherming na elke
ca. 10 keer legen van het stofreservoir.
Wanneer dat nodig is, kunt u
het lter schoonmaken met
warm water zonder toevoegin-
gen. Plaats deze pas terug als
hij volledig droog is.
Uitlaatlter (7)
Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatlter. Dit bevindt
zich aan de achterkant van het apparaat onder het opberghulp-
stuk.
Wij raden u aan het lter elke 6 maanden te reinigen om verze-
kerd te zijn van correct functioneren van het apparaat.
1. Duw de hendel naar links
en verwijder het ventilatie-
rooster.
2. Verwijder het lterinzetstuk
en reinig zoals hierboven
beschreven.
3. Plaats het volledig droge lter terug in de ventilatierooster.
4. Zet de ventilatierooster terug op het toestel. Let op de gelei-
denokken. Het ventilatierooster moet hoorbaar vastklikken.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het
stopcontact.
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot
een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reinigings-
middel.
Bewaren
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Rol de kabel volledig op.
Hangt u de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp
aan de achterzijde van het apparaat.
Als u het apparaat verticaal plaatst: Hang de haak van de
accessoirehouder (op de zuigbuis) in de parkeerhulp aan
de onderzijde van het toestel.
Verhelpen van storingen
Apparaat functioneert niet.
Maatregel:
Controleer de netaansluiting.
Controleer de stand van de schakelaar.
Apparaat zuigt niet.
Mogelijk oorzaak:
De stofcontainer is vol.
Maatregel:
Leeg de stofcontainer.
of
Mogelijk oorzaak:
De lters zijn verontreinigd.
Maatregel:
Reinig de onderdelen.