Clatronic BS 1294 User Manual Page: 12

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 12
12
Bediening van het apparaat
1. Rol de benodigde kabellengte af.
LET OP:
Trek de netkabel maximaal uit tot de gele markering.
Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode marke-
ring, omdat daardoor de kabeloprolling beschadigd
kan worden.
OPMERKING:
Wanneer de rode markering zichtbaar is, trekt u de kabel
met behulp van de kabeloprolling weer tot aan de gele
markering naar binnen.
2. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos.
3. Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar door de
toets naar beneden te drukken.
4. Stel de schakelaar “Tapijt/Harde vloer” in al naargelang de
vloerbedekking.
5. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te
oefenen.
OPMERKING:
Let op dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft!
Luchtregelschuif (15)
Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de luchtaan-
zuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te
verwijderen.
Uitschakelen en stroomkabel oprollen
1. Schakel de vloerstofzuiger uit via de aan-/uitschakelaar en
trek de steker uit de contactdoos.
2. Houd de steker in uw hand.
3. Druk op de toets voor de kabeloprolling en voer de kabel
met u mee. Houd de kabel vast zodat hij niet rondslingert.
Onderhoud
Legen van de stofcontainer
Leeg de stofcontainer zodra het verzamelde stof de MAX
markering bereikt.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op toets (10) om de
stofcontainer te ont-
grendelen. Verwijder de
stofcontainer.
3. Leeg de stofcontainer in
een afvalbak. Om dit te
doen, drukt u op de toets
op de stofcontainer om de
bodemplaat te openen.
4. Daarna sluit u de bodemplaat weer.
5. Plaats de stofcontainer op het apparaat. Deze moet
vastklikken.
Filter
Uw apparaat beschikt over 4 lters. Het gewone stofzaksys-
teem is vervangen door een transparante stofcontainer. De ho-
gere doorstroomsnelheid van de container maakt het mogelijk
om grof vuil en de kleinste zwevende deeltjes te scheiden van
de “aangezogen lucht”.
Het is niet nodig om stofzakken te kopen.
HEPA lter
Reinig het lter twee keer per jaar.
LET OP:
Was het lter nooit in de wasmachine.
Gebruik geen haardroger om het te drogen.
Gebruik het apparaat alleen nadat de lters correct zijn
geïnstalleerd.
Ga als volgt te werk om het lterelement te verwijderen, reini-
gen en herinstalleren:
1. Leeg de stofcontainer zoals eerder beschreven.
2. Verwijder het deksel van de stofcontainer. Om dit te doen,
draait u de markering op het deksel naar het
symbool.
Trek het lterelement uit de stofcontainer.
3. Verwijder het lterelement uit het deksel door het lterele-
ment naar OPEN te draaien.
4. Trek het nylon lter uit de HEPA.
5. Gebruik een borstel om de
lters te reinigen. In geval
van zware vlekken, reinigt
u de lters onder lopend
water.
6. Laat de lters volledig aan
de lucht drogen alvorens
ze weer terug te plaatsen!
7. Veeg het stofcontainer af met een vochtige doek en droog
hem dan af.