Ghibli M 21 I User Manual Page: 93

Ghibli M 21 I User Manual Page: 93
EL
EL - 85
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ
Η συσκευή αναρρόφησης
δεν λειτουργεί.
Ο διακόπτης δεν έχει
πατηθεί.
Το βύσμα δεν έχει μπει στην
πρίζα.
Δεν υπάρχει ηλεκτρικό
ρεύμα.
Πατήστε το διακόπτη.
Βάλτε το φις στην πρίζα του
ηλεκτρικού ρεύματος.
Ελέγξτε τη γραμμή
τροφοδοσίας.
Η αναρρόφηση δεν είναι
αρκετή.
Έχουν βουλώσει τα
εξαρτήματα ή οι σωλήνες.
Η σπάτουλα του
εξαρτήματος αναρρόφησης
έχει φθαρεί ή καταστραφεί.
Ελέγξτε και καθαρίστε τον
εύκαμπτο σωλήνα και το
εξάρτημα αναρρόφησης.
Ελέγξτε και αντικαταστήστε
τη σπάτουλα
Ανομοιογενής διοχέτευση
απορρυπαντικού
Το ακροφύσιο έχει βουλώσει
Το φίλτρο έχει βουλώσει
Καθαρίστε το ακροφύσιο
Καθαρίστε το φίλτρο
αναρρόφησης
Η διοχέτευση
απορρυπαντικού δεν
λειτουργεί
Ο διακόπτης δεν έχει
πατηθεί.
Πατήστε το διακόπτη