Ghibli M 21 I User Manual Page: 92

Ghibli M 21 I User Manual Page: 92
ITEL
EL - 84
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (35 Εικ.18)
και αφαιρέστε το καπάκι (36 Εικ. 19) μαζί
με το μοτέρ.
- Για να βγάλετε τη δεξαμενή απορρυπα-
ντικού (21 Εικ.20) σηκώστε την από τις
ειδικές λαβές.
-
Βγάλτε το καπάκι (20 Εικ.10) από τη δε-
ξαμενή απορρυπαντικού και αδειάστε το
υπόλοιπο υγρό σε ένα κατάλληλο δοχείο.
- Πλύνετε τη δεξαμενή απορρυπαντικού
εσωτερικά με τρεχούμενο νερό.
- Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη δι-
αδικασία που ακολουθήσατε για την απο-
συναρμολόγηση.
-
Ρίξτε στη δεξαμενή απορρυπαντικού καθα-
ρό νερό, συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα
και πατήστε το διακόπτη (25 Εικ.13) για να
θέσετε σε κίνηση την αντλία δοσολογίας.
- Για να καθαρίσετε το κύκλωμα πατήστε
το κουμπί (28 Εικ.15) ή το μοχλό (32
Εικ.15), ανάλογα με το είδος του εξαρτή-
ματος που χρησιμοποιείτε.
- Με το εξάρτημα ρίξτε το υγρό μέχρι να
βγαίνει καθαρό νερό από το ακροφύσιο.
- Αδειάστε το νερό που περιέχει η δεξαμε-
νή απορρυπαντικού όπως περιγράφεται
στις προηγούμενες ενότητες.
Καθαρισμός του σώματος της συσκευής
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα
πανί βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο απορ-
ρυπαντικό.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση νερού.
Περιοδικός έλεγχος
Έλεγχος φίλτρου εξόδου αέρα
- Ξεβιδώστε τις βίδες (38 Εικ.22) και αφαι-
ρέστε το κάλυμμα (39 Εικ.22).
-
Αφαιρέστε το σφουγγάρι φίλτρου (40 Εικ.23)
και πλύντε το με εκτόξευση νερού (Εικ.24).
Μπορείτε επίσης να πλύνετε το σφουγ-
γάρι φίλτρου με χλιαρό νερό και να το
επανατοποθετήσετε αφού έχει στεγνώσει
πλήρως. Εάν είναι πολύ βρόμικο, αντικα-
ταστήστε το.
- Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη δι-
αδικασία που ακολουθήσατε για την απο-
συναρμολόγηση.
Καθαρισμός του ακροφύσιου
διοχέτευσης απορρυπαντικού
Εάν παρατηρήσετε ότι το απορρυπαντικό
δεν διοχετεύεται με ομοιογενή τρόπο, είναι
απαραίτητο να καθαρίσετε το ακροφύσιο
όπως περιγράφεται παρακάτω:
- Αφαιρέστε το σύνδεσμο (37 Εικ.25).
- Αφαιρέστε το ακροφύσιο (38 Εικ.25) και
καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό. Εάν
έχει βουλώσει, χρησιμοποιήστε μια καρ-
φίτσα και προσέξτε ιδιαίτερα να μην κα-
ταστρέψετε το σχήμα του ακροφύσιου.
- Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη δι-
αδικασία που ακολουθήσατε για την απο-
συναρμολόγηση.
Καθαρισμός φίλτρου αναρρόφησης
απορρυπαντικού
Εάν παρατηρήσετε ότι το απορρυπαντικό
δεν αναρροφάται σωστά, είναι απαραίτη-
το να ελέγξετε και να καθαρίσετε το φίλτρο
αναρρόφησης που βρίσκεται μέσα στη δεξα-
μενή απορρυπαντικού.
- Με ένα κατσαβίδι τραβήξτε προς τα έξω
το καπάκι αναρρόφησης (39 Εικ.26) και
βγάλτε το μαζί με το σχετικό σωληνάκι
αναρρόφησης της δεξαμενής.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (40 Εικ.26) και πλύ-
νετέ το με τρεχούμενο νερό. Εάν έχει βου-
λώσει, πρέπει να το αντικαταστήσετε.
-
Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα ακολου-
θώντας την ακριβώς αντίθετη διαδικασία που
ακολουθήσατε για την αποσυναρμολόγηση.
Αντικατάσταση σπάτουλας του εξαρτή-
ματος πλύσης πατωμάτων (εάν υπάρχει)
Εάν κατά την πλύση των πατωμάτων παρου-
σιαστούν δυσκολίες στην αναρρόφηση του
υγρού πλύσης και το πάτωμα ή η μοκέτα εξα-
κολουθούν να είναι υγρά, πρέπει να ελέγξετε
την κατάσταση της σπάτουλας (41 Εικ.27).
Εάν η σπάτουλα έχει αναλωθεί ή φθαρεί,
πρέπει να την αντικαταστήσετε αφαιρώντας
την μαζί με την τρίχα από το εξάρτημα όπως
φαίνεται στην εικόνα 27.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Εξάρτημα πλύσης υφασμάτων
χειροκίνητο (μοντέλο αυτ.)
Κωδ. 7180085
Αναρροφητής M7 + strip Κωδ. 6010692
Μικρό εξάρτημα πλύσης
υφασμάτων Κωδ. 6010695