Ghibli M 21 I User Manual Page: 91

Ghibli M 21 I User Manual Page: 91
EL
EL - 83
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αποφύγετε να σπάσει η αντλία απορρυ-
παντικού, συνιστάται να σταματάτε τη λειτουρ-
γία της από το σχετικό διακόπτη, όταν δεν διο-
χετεύεται απορρυπαντικό για λίγα λεπτά
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η δεξαμενή συλλογής υγρού έχει γεμί-
σει, αυξάνεται ο θόρυβος και η συσκευή δια-
κόπτει την αναρρόφηση. Σβήστε τη συσκευή
και αδειάστε τη δεξαμενή όπως περιγράφεται
στις σχετικές ενότητες
Πλύση πολυθρόνων
- Τοποθετήστε το εξάρτημα πλύσης υφα-
σμάτων (30 Εικ.16) στο σχετικό σωλήνα
(31 Εικ.16).
- Για να θέσετε σε λειτουργία την αναρ-
ρόφηση και την αντλία απορρυπαντικού
πατήστε τους αντίστοιχους διακόπτες (24
- 25 Εικ.13).
- Ακουμπήστε το εξάρτημα επάνω στο
ύφασμα και πατήστε ελαφρά. Στη συνέ-
χεια πατήστε το κουμπί (28 Εικ.15) ή το
μοχλό (32 Εικ.15), ανάλογα με τον τύπο
του εξαρτήματος που χρησιμοποιείτε, για
να αρχίσει η διοχέτευση απορρυπαντικού
και αφήστε το για να την διακόψετε.
Για τους πολύ βρόμικους λεκέδες, συνιστάται
να διοχετεύετε το απορρυπαντικό επάνω
στο βρόμικο σημείο χωρίς να το αναρροφάτε
και να το αφήνετε μερικά δευτερόλεπτα. Στη
συνέχεια πλύνετε και αναρροφήστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αποφύγετε να σπάσει η αντλία απορρυ-
παντικού, συνιστάται να σταματάτε τη λειτουρ-
γία της από το σχετικό διακόπτη, όταν δεν διο-
χετεύεται απορρυπαντικό για λίγα λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η δεξαμενή συλλογής υγρού έχει γεμί-
σει, αυξάνεται ο θόρυβος και η συσκευή δια-
κόπτει την αναρρόφηση. Σβήστε τη συσκευή
και αδειάστε τη δεξαμενή όπως περιγράφεται
στις σχετικές ενότητες
Σβήσιμο της συσκευής
- Γυρίστε τους διακόπτες (24 και 25 Εικ.13)
στη θέση “0” για να σβήσετε τη συσκευή.
Οι λυχνίες που βρίσκονται στους διακό-
πτες θα σβήσουν.
- Βγάλτε το φις (23 Εικ.12) από την πρίζα
του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τυλίξτε το καλώδιο (33 Εικ.17) και τοπο-
θετήστε το στην ειδική βάση (34 Εικ.17).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ερ-
γασία συντήρησης, βγάλτε το φις από
την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.
Καθημερινός καθαρισμός
Άδειασμα της δεξαμενής συλλογής
- Αποσυνδέστε το σωλήνα διοχέτευσης
απορρυπαντικού (4 Εικ.3) και τον εύκα-
μπτο σωλήνα (1 Εικ.2).
- Αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης
απορρυπαντικού (6 Εικ.4).
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (35 Εικ.18)
και αφαιρέστε το καπάκι (36 Εικ. 19) μαζί
με το μοτέρ.
- Για να βγάλετε τη δεξαμενή απορρυπα-
ντικού (21 Εικ.20) σηκώστε την από τις
ειδικές λαβές.
- Πλησιάστε σε ένα σιφόνι και αδειάστε το
υγρό που περιέχει η δεξαμενή συλλογής
(37 Εικ.21)
-
Πλύνετε τη δεξαμενή εσωτερικά με τρεχού-
μενο νερό και στη συνέχεια συναρμολογή-
στε όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας την
αντίθετη διαδικασία που ακολουθήσατε
για την αποσυναρμολόγησή τους.
Πλύσιμο του κυκλώματος δοσολογίας του
απορρυπαντικού
Μετά το πέρας της καθημερινής χρήσης της
συσκευής, είναι απαραίτητο να πλένετε το
κύκλωμα της δοσολογίας απορρυπαντικού
προκειμένου να μην βουλώσει, ακολουθώ-
ντας την εξής διαδικασία:
- Αποσυνδέστε το σωλήνα διοχέτευσης
απορρυπαντικού (4 Εικ.3).
- Αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης
απορρυπαντικού (6 Εικ.4).