Ghibli M 21 I User Manual Page: 90

Ghibli M 21 I User Manual Page: 90
ITEL
EL - 82
-
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (8 Εικ.8) είναι
στην κάθετη θέση και στη συνέχεια κου-
μπώστε στην εργονομική λαβή (9 Εικ.8) το
εξάρτημα αναρρόφησης για τα υφάσματα
(15 Εικ.8) και για να το ασφαλίσετε, γυρίστε
το διακόπτη (8 Εικ.8) στην οριζόντια θέση.
Συναρμολόγηση επαγγελματικής σωλή-
νωσης για την πλύση υφασμάτων (εάν
υπάρχει).
Αφού ενώσετε το σωλήνα αναρρόφησης στο
στόμιο που βρίσκεται στον κάδο, προχωρή-
στε ως εξής:
-
Τοποθετήστε το εξάρτημα για τα υφάσματα
(16 Εικ.9) στον εύκαμπτο σωλήνα (17 Εικ.9).
- Ενώστε το σωλήνα απορρυπαντικού (18
Εικ.9) στη σύζευξη άμεσης δράσης (19
Εικ.9) που βρίσκεται στον εύκαμπτο σω-
λήνα. Για να τον απασφαλίσετε, σπρώξ-
τε τη σύζευξη άμεσης δράσης (19 Εικ.9)
προς το σωλήνα.
Γέμισμα της δεξαμενής απορρυπαντικού.
- Αφαιρέστε το καπάκι (20 Εικ.10), ρίξτε
μέσα στη δεξαμενή (21 Εικ.10) το απορ-
ρυπαντικό υγρό που είναι κατάλληλο για
την επιφάνεια που θα πλύνετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σχετικά με τη δοσολογία του απορρυπαντι-
κού, βλέπε τις οδηγίες του παραγωγού.
-
Τοποθετήστε και πάλι το καπάκι (20 Εικ.10)
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Η συσκευή διαθέτει ρόδες και έτσι μπο-
ρείτε να την μεταφέρετε με τη βοήθεια του
εύκαμπτου σωλήνα.
- Για να την σηκώσετε, περάστε τα δάχτυ-
λά σας μέσα στη χειρολαβή (22 Εικ.11)
που βρίσκεται πάνω στο καπάκι.
Εκκίνηση της συσκευής
- Βάλτε το φις (23 Εικ.12) στην πρίζα του
ηλεκτρικού ρεύματος.
- Γυρίστε το διακόπτη (24 Εικ.13) στη θέση
“I” για να θέσετε σε κίνηση το μοτέρ αναρ-
ρόφησης και ο διακόπτης θα ανάψει.
-
Γυρίστε το διακόπτη (25 Εικ.13) στη θέση “I”
για να θέσετε σε κίνηση την αντλία του απορ-
ρυπαντικού και ο διακόπτης θα ανάψει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το μοτέρ αναρρόφησης και η αντλία απορρυ-
παντικού λειτουργούν ανεξάρτητα και συνε-
πώς μπορείτε:
- να πλύνετε τα υφάσματα ή τα πατώματα
/ τις μοκέτες θέτοντας σε κίνηση μόνο την
αντλία απορρυπαντικού,
- να πλύνετε και ταυτόχρονα να αναρροφά-
τε το υγρό θέτοντας σε κίνηση ταυτόχρο-
να την αντλία απορρυπαντικού και την
αναρρόφηση,
- να αναρροφάτε υγρά θέτοντας σε κίνηση
μόνο το μοτέρ αναρρόφησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Από την εργονομική χειρολαβή (εάν υπάρχει)
μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφη-
σης με τη βοήθεια του επιλογέα (26 Εικ.14).
Εάν ανοίξετε το παραθυράκι (27 Εικ.14) μει-
ώνεται η ισχύς αναρρόφησης.
Πλύση πατωμάτων ή μοκετών
- Για την πλύση των πατωμάτων ή των
μοκετών πρέπει να συναρμολογήσετε το
σωλήνα με την εργονομική χειρολαβή (9
Εικ.15), τις άκαμπτες προεκτάσεις (10 και
11 Εικ.15) και το εξάρτημα πλύσης πατω-
μάτων (13 Εικ.15), εάν υπάρχουν.
-
Για να θέσετε σε λειτουργία την αναρρόφηση
και την αντλία απορρυπαντικού πατήστε τους
αντίστοιχους διακόπτες (24 - 25 Εικ.13).
-
Πατήστε το κουμπί (28 Εικ.15) για να αρχίσει
η διοχέτευση του απορρυπαντικού και αφή-
στε το για να την σταματήσετε.
Μπορείτε να ασφαλίσετε το κουμπί (28 Εικ.15)
στη θέση που είναι πατημένο (συνεχής διοχέ-
τευση απορρυπαντικού) γυρίζοντας το δείκτη
(29 Εικ.15) προς το κουμπί (28 Εικ.15).
Εάν επαναφέρετε το δείκτη (29 Εικ.15)
στην αρχική θέση, το κουμπί απελευθε-
ρώνεται και σταματά η διοχέτευση απορ-
ρυπαντικού.
-
Το απορρυπαντικό που διοχετεύεται πλένει
το πάτωμα / τη μοκέτα και το βρόμικο υγρό
αναρροφάται στη δεξαμενή της συσκευής.
Για τους πολύ βρόμικους λεκέδες, συνιστά-
ται να διοχετεύετε το απορρυπαντικό επάνω
στο βρόμικο σημείο χωρίς να το αναρροφά-
τε και να το αφήνετε μερικά δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια πλύνετε και αναρροφήστε.