Ghibli M 21 I User Manual Page: 89

Ghibli M 21 I User Manual Page: 89
EL
EL - 81
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση ........ Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς κινητήρα .................................1200 W
Στάθμη θορύβου ............................60 dB(A)
Υποπίεση ......................................240 mbar
Ωφέλιμη χωρητικότητα δεξαμενής ...11 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής
απορρυπαντικού ...............................7 λίτρα
Διαστάσεις .................. 530 x 380 x 485H χιλ
Βάρος ............................................ 10,5 κιλά
Εξαρτήματα .....................................Ø 36 χιλ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για την πλύ-
ση με ψεκασμό και αφαίρεση σε οποιοδή-
ποτε είδος υφάσματος, μοκετών, πολυθρό-
νων, καθισμάτων αυτοκινήτου, πατωμάτων,
κλπ...
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απορροφητι-
κή σκούπα σκόνης και μονάδα αναρρόφη-
σης στερεών και υγρών με τα απαραίτητα
εξαρτήματα κατά παραγγελία.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για αυτές τις
χρήσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυ-
νος για τυχόν βλάβες που οφείλονται σε
ακατάλληλη και εσφαλμένη χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαλλάσσει
τον κατασκευαστή από ευθύνες σχετικά
με βλάβες σε ανθρώπους και/ή αντικείμε-
να και επιφέρει ακύρωση της εγγύησης.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να:
- Αναρροφήσετε εύφλεκτες, εκρηκτικές, δι-
αβρωτικές και τοξικές ουσίες.
- Αναρροφήσετε θερμές ουσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τη
μορφή αναρροφητή υγρών για την απορ-
ρόφηση σκόνης και αντίστροφα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους
εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συναρμολόγηση των σωληνώσεων
-
Τοποθετήστε, μέχρι να φτάσει κάτω, το ρα-
κόρ (1 Εικ. 1) του σωλήνα αναρρόφησης στο
στόμιο (2 Εικ. 1) που υπάρχει στον κάδο.
- Για να απασφαλίσετε το ρακόρ (1 Εικ. 2)
γυρίστε το διακόπτη (3 Εικ. 2) αριστερό-
στροφα και στη συνέχεια τραβήξτε το ρα-
κόρ προς τα έξω (1 Εικ. 2).
-
Ενώστε το σωλήνα (4 Εικ. 3) διοχέτευσης
απορρυπαντικού στη σύζευξη σωλήνων
άμεσης ενέργειας (5 Εικ.3), ενώ για να τον
απελευθερώσετε, σπρώξτε τη σύζευξη
άμεσης ενέργειας (5 Εικ.3) προς τα μέσα.
-
Ενώστε το σωλήνα (6 Εικ. 4) αναρρόφη-
σης απορρυπαντικού στη σύζευξη σωλή-
νων άμεσης ενέργειας (7 Εικ.4), ενώ για να
τον απελευθερώσετε, σπρώξτε τη σύζευξη
άμεσης ενέργειας (7 Εικ.4) προς τα μέσα.
Συναρμολόγηση της άκαμπτης σωλήνω-
σης για την πλύση μοκετών ή πατωμά-
των (εάν υπάρχει).
Αφού ενώσετε το σωλήνα αναρρόφησης στο
στόμιο που βρίσκεται στον κάδο, προχωρή-
στε ως εξής:
-
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (8 Εικ.5) είναι
στην κάθετη θέση και στη συνέχεια κουμπώ-
στε στην εργονομική λαβή (9 Εικ.5) του εύ-
καμπτου σωλήνα την πρώτη προέκταση (10
Εικ.5) και για να την ασφαλίσετε, γυρίστε το
διακόπτη (8 Εικ.5) στην οριζόντια θέση.
- Κουμπώστε στην πρώτη προέκταση (10
Εικ. 6) τη δεύτερη προέκταση (11 Εικ.6)
και για να την ασφαλίσετε, γυρίστε το δια-
κόπτη (12 Εικ.6) όπως περιγράφεται πα-
ραπάνω για την πρώτη προέκταση.
- Κουμπώστε στη δεύτερη προέκταση (11
Εικ.7) το εξάρτημα απορρόφησης για τα
πατώματα (13 Εικ.7) και για να το ασφα-
λίσετε, γυρίστε το διακόπτη (14 Εικ.7)
όπως περιγράφεται παραπάνω.
Συναρμολόγηση σωλήνωσης για την
πλύση υφασμάτων (εάν υπάρχει).
Αφού ενώσετε το σωλήνα αναρρόφησης στο
στόμιο που βρίσκεται στον κάδο, προχωρή-
στε ως εξής: