Ghibli M 21 I User Manual Page: 88

Ghibli M 21 I User Manual Page: 88
ITRO
RO - 80
PROBLEMĂ CAUZĂ REMEDIU
Aspiratorul nu funcţionea-
ză.
Întrerupător nedeclanşat.
Ştecher neintrodus
Lipsă curent.
Apăsaţi pe întrerupător.
Introduceţi ştecher în priză.
Verificaţi curentul de
alimentare.
Putere de aspirare insufi-
cientă.
Accesorii sau tuburi obtu-
rate.
Racleta duzei de aspirare
uzată sau defectă.
Controlaţi şi curăţaţi
tubul flexibil şi duza de
aspirare.
Controlaţi şi înlocuiţi
racleta.
Distribuire neuniformă a
detergentului
Duză obturată
Filtru obturat
Curăţiţi duza
Curăţiţi filtrul de aspirare
Distribuirea detergentului
nu funcţionează
Întrerupător ne apăsat. Apăsaţi întrerupătorul