Ghibli M 21 I User Manual Page: 87

Ghibli M 21 I User Manual Page: 87
RO
RO - 79
- Îndepărtaţi recipientul detergentului (21
Fig.20) ridicându-l de mânerele respecti-
ve.
- Îndepărtaţi dopul (20 Fig.10) recipientului
cu detergent şi goliţi lichidul reziduu într-
un vas adecvat.
- Spălaţi interiorul recipientului pentru de-
tergent sub un jet de apă.
- Remontaţi totul procedând în sens in-
vers.
- Vărsaţi în interiorul recipientului pentru
detergent apă curată, conectaţi aparatul
la curent electric şi porniţi pompa de do-
zare apăsând întrerupătorul (25 Fig.13).
- Curăţiţi circuitul apăsând butonul (28
Fig.15) sau levierul (32 Fig.15), în funcţie
de tipul duzei.
- Distribuiţi apă prin duză până când din
această iese apă curată.
- Goliţi apa conţinută în rezervorul pentru
detergent după cum este descris prece-
dent.
Curăţirea corpului aparatului
- Curăţiţi corpul aparatului folosind o cârpă
udată cu apă sau cu un detergent neu-
tru.
PERICOL:
Nu spălaţi aparatul sub jet de apă.
Controale periodice
Controlul filtrului de aer evacuat
- Deşurubaţi şuruburile (38 Fig.22) şi înde-
părtaţi căpăcelul (39 Fig.22).
- Îndepărtaţi buretele filtru (40 Fig.23)
şi curăţaţi-l folosind aer sub presiune
(Fig.24).
Este posibil spălaţi buretele filtru în
apă călduţă şi să-l montaţi numai după o
completă uscare; dacă este prea murdar
înlocuiţi-l.
- Remontaţi totul procedând în sens invers
demontării.
Curăţirea duzei de distribuţie detergent
Dacă se constată că distribuţia detergentului
nu se efectuează în mod uniform este nece-
sar să se cureţe duza după cum este descris
în continuare:
- Îndepărtaţi inelul (37 Fig.25).
- Îndepărtaţi duza (38 Fig.25) şi curăţiţi-o
sub un jet de apă, dacă se constată în-
fundat folosiţi un vârf fiind atenţi nu
deformaţi configuraţia duzei.
- Remontaţi totul procedând în sens in-
vers.
Curăţirea filtrului de aspirare detergent
Dacă se constată că detergentul nu este as-
pirat corect este necesar să se controleze şi
să se cureţe filtrul de aspirare aflat în interio-
rul rezervorului pentru detergent.
- Ajutându-vă cu o şurubelniţă desprindeţi
dopul de aspirare (39 Fig.26) şi extrageţi-
l împreună cu tubul mic de aspirare co-
respunzător din rezervor.
- Remontaţi filtrul (40 Fig.26) şi spălaţi-l
sub jetul de apă dacă este prea înfundat
înlocuiţi-l.
- Remontaţi totul procedând în sens in-
vers.
Înlocuirea racletei duzei pentru par-
doseli (dacă este în dotare)
Dacă în timpul spălării pardoselilor se con-
stată dificultate în aspirarea lichidului de spă-
lare şi pardoseala sau mocheta rămân ude
este necesar să se controleze starea racletei
(41 Fig.27).
Dacă racleta se constată a fi consumată sau
deteriorată este necesar se înlocuiască
înlăturând în special racleta plus pensulele
din duză după cum este indicat în figura 27.
PIESE DE SCHIMB
Accesoriu de mână
injecţie-extracţie (vers. auto)
Cod. 7180085
Extractor M7 + strip Cod. 6010692
Accesoriu mic
injecţie-extracţie Cod. 60106
95