Ghibli M 21 I User Manual Page: 86

Ghibli M 21 I User Manual Page: 86
ITRO
RO - 78
NOTĂ:
Pentru a evita defectarea pompei deter-
gentului, se recomandă oprirea funcţionării
acesteia, acţionând asupra întrerupătorului
corespunzător,când nu este efectuat dozajul
pentru câteva minute.
NOTĂ:
Când rezervorul de recuperare este plin se
constată o creştere a zgomotului şi aparatul
nu mai aspiră, deci opriţi aparatul şi goliţi re-
zervorul după cum este descris în paragrafe-
le corespunzătoare.
Spălarea fotoliilor
- Montaţi duza pentru ţesuturi (30 Fig.16)
pe tubul corespunzător (31 Fig.16).
- Porniţi aspirarea şi pompa detergentului
apăsând pe întrerupătoarele relative (24
- 25 Fig.13).
- Sprijiniţi duza pe ţesut apăsând uşor şi
apoi apăsaţi butonul (28 Fig.15) sau levi-
erul (32 Fig.15), în funcţie de tipul duzei
pentru a distribui detergentul, eliberaţi
pentru a opri distribuirea detergentului.
Dacă murdăria este greu de curățat,
sfătuim lăsați mai mult timp detergen-
tul pe locul interesat fără să-l aspirați și
abia după aceea să treceți din nou cu de-
tergent și aspirare.
NOTĂ:
Pentru a evita defectarea pompei deter-
gentului, se recomandă oprirea funcţionării
acesteia, acţionând asupra întrerupătorului
corespunzător,când nu este efectuat dozajul
pentru câteva minute.
NOTĂ:
Când rezervorul de recuperare este plin se
constată o creştere a zgomotului şi aparatul
nu mai aspiră, deci opriţi aparatul şi goliţi re-
zervorul după cum este descris în paragrafe-
le corespunzătoare.
Oprirea aparatului
- Apăsaţi întrerupătoarele (24 şi 25 Fig.13)
pe “0” pentru a opri aparatul; iluminarea
întrerupătoarelor dispare.
- Scoateţi ştecherul (23 Fig.12) din priza
de curent electric.
- Înfăşuraţi cablul (33 Fig.17) şi agăţaţi-l în
locaşul corespunzător (34 Fig.17).
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE
PERICOL:
Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere scoateţi ştecherul din priza de
curent electric.
Curăţirea zilnică
Golirea rezervorului de recuperare
- Decuplaţi tubul de ieşire detergent (4
Fig.3) şi tubul flexibil (1 Fig.2).
- Decuplaţi tubul de aspirare detergent (6
Fig.4).
- Desprindeţi levierele (35 Fig.18) şi înde-
părtaţi chiulasa (36 Fig.19) împreună cu
motorul.
- Îndepărtaţi recipientul detergentului (21
Fig.20) ridicându-l de mânerele cores-
punzătoare.
- Aşezaţi-l pe un grătar de scurgere şi goliţi
lichidul conţinut în rezervorul de recupe-
rare (37 Fig.21)
- Curăţiţi interiorul rezervorului sub un jet
de apă deci remontaţi totul procedând în
sens invers demontării.
Spălarea circuitului de dozare detergent
La sfârşitul folosirii zilnice este necesară
spălarea circuitului de dozare detergent pen-
tru a evita se înfunde acţionând după cum
urmează:
- Decuplaţi tubul de ieşire detergent (4
Fig.3).
- Decuplaţi tubul de aspirare detergent (6
Fig.4).
- Desprindeţi levierele (35 Fig.18) şi înde-
părtaţi chiulasa (36 Fig.19) împreună cu
motorul.