Ghibli M 21 I User Manual Page: 84

Ghibli M 21 I User Manual Page: 84
ITRO
RO - 76
CARACTERISTICI
TEHNICE
Tensiune ............................ Vezi tăbliţa date
Putere motor ....................................1200 W
Nivel zgomot ..................................60 dB(A)
Depresiune ...................................240 mbari
Capacitate utilă rezervor ........................ 11 l
Capacitate rezervor detergent.................. 7 l
Dimensiuni ................530 x 380 x 485H mm
Greutate ........................................... 10,5 kg
Accesorii........................................ Ø 36 mm
MOD DE FOLOSIRE
Acest aparat a fost proiectat pentru efectu-
area spălării prin injecţie-extracţie a oricărui
tip de ţesut, mochetă, fotolii, scaune de vehi-
cule, pardoseli, etc.
Este posibilă folosirea ca aspirator de praf şi
aspirator particule solide şi lichide cu acceso-
riile respective care se pot obţine la cerere.
A fost conceput numai pentru aceste utili-
zări.
PERICOL:
Producătorul nu poate fi considerat res-
ponsabil pentru eventuale daune cauzate
de o folosire improprie sau incorectă.
Utilizarea aparatului în orice alt mod
scuteşte firma producătoare de orice res-
ponsabilitate privitoare la daune aduse
unor persoane şi/sau lucruri şi anulează
orice condiţie a garanţiei.
FOLOSIRE INCORECTĂ
Nu utilizaţi aparatul pentru:
- Aspirarea substanţelor inflamabile, ex-
plozive, corozive, toxice.
- Aspirarea substanţelor calde.
- Nu utilizaţi aparatul în versiune aspira-li-
chide pentru a aspira praf şi nici vicever-
sa.
Nu utilizaţi aparatul în medii cu risc de ex-
plozie.
PREGĂTIREA
APARATULUI
Asamblarea tuburilor
- Introduceţi, până la refuz, manşonul (1
Fig. 1) tubului de aspiraţie în duza (2 Fig.
1) aflată pe rezervor.
- Pentru detaşarea manşonului (1 Fig. 2)
deplasaţi levierul (3 Fig. 2) în sens orar
şi apoi trageţi spre exterior manşonul (1
Fig. 2).
- Cuplaţi tubul (4 Fig. 3) de evacuare deter-
gent la cuplarea rapidă (5 Fig.3); pentru
a-l detaşa împingeţi cuplarea rapidă (5
Fig.3) spre interior.
- Cuplaţi tubul (6 Fig. 4) de aspirare deter-
gent la cuplarea rapidă (7 Fig.4); pentru
a-l detaşa împingeţi cuplarea rapidă (7
Fig.4) spre interior.
Asamblarea tuburilor rigide pentru spăla-
rea mochetelor sau pardoselilor (dacă în
dotare).
După ce aţi cuplat tubul de aspirare la duza
care se află pe rezervor acţionaţi după cum
urmează:
- Controlaţi ca levierul (8 Fig.5) fie în
poziţie verticală şi apoi agăţaţi mânerul
ergonomic (9 Fig.5) al tubului flexibil la
prima prelungire (10 Fig.5) şi blocaţi-l ro-
tind levierul (8 Fig.5) în orizontală.
- Agăţaţi la prima prelungire (10 Fig. 6) cea
de a doua prelungire (11 Fig.6) şi blocaţi-
o acţionând asupra levierului (12 Fig.6)
după cum este descris precedent pentru
prima prelungire.
- Agăţaţi la a doua prelungire (11 Fig.7)
duza pentru pardoseli (13 Fig.7) şi blo-
caţi-o acţionând asupra levierului (14
Fig.7) după cum este descris precedent.
Asamblarea tuburilor pentru spălarea ţe-
suturilor (dacă este în dotare).
După ce aţi cuplat tubul de aspirare la duza
care se află pe rezervor acţionaţi după cum
urmează: