Ghibli M 21 I User Manual Page: 78

Ghibli M 21 I User Manual Page: 78
ITTR
TR - 70
SORUN NEDEN ÇÖZÜM
Aspiratör çalışmıyor. Düğmeye basılmadı.
Fiş takılı değil.
Elektrik yok.
Düğmeye basınız.
Fişi elektrik prizine takınız.
Elektrik olup olmadığını
kontrol ediniz.
Emme işlemi yetersiz. Aksesuarlar veya borular
tıkalı.
Emme ağzındaki silecek
aşınmış veya bozulmuş.
Esnek boruyu ve emme
ağzını kontrol ediniz ve
temizleyiniz.
Sileceği kontrol ederek
değiştiriniz
Deterjan çıkışı düzensiz Çıkış ucu tıkalı
Filtre tıkalı
Ucu temizleyiniz
Emme filtresini temizleyiniz
Deterjan çıkışı yok Düğmeye basılmadı Düğmeye basınız