Ghibli M 21 I User Manual Page: 77

Ghibli M 21 I User Manual Page: 77
TR
TR - 69
- Deterjan haznesinin kapağını (20 Res.
10) çıkarınız ve artık sıvıyı uygun bir kaba
boşaltınız.
- Deterjan haznesinin içini akar suyla yıka-
yınız.
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
- Deterjan haznesine temiz su doldurunuz,
cihazı elektriğe bağlayınız ve düğmeye
(25 Res. 13) basarak deterjan pompasını
çalıştırınız.
- Kullanılan ucun tipine göre ya düğmeye
(28 Res. 15) ya da kanada (32. Res. 15)
basarak devreyi temizleyiniz.
- Temiz su çıkmaya başlayıncaya kadar
sıvıyı uçtan akıtınız.
- Deterjan haznesindeki suyu daha önce
tarif edilen şekilde boşaltınız.
Cihazın gövdesinin temizliği
- Cihazın gövdesini su veya nötr bir deter-
janla nemlendirilmiş bir bezle siliniz.
TEHLİKE:
Cihazı su sıkarak yıkamayınız.
Periyodik kontroller
Hava çıkış filtresinin kontrolü
- Vidaları (38 Res.22) sökünüz ve kapakçı-
ğı (39 Res.22) çıkarınız.
- Filtre süngerini (40 Res. 23) çıkarınız ve
hava püskürterek temizleyiniz (Res. 24).
Süngeri ılık suda yıkayarak tamamen ku-
ruduktan sonra yerine takmak da müm-
kündür; aşırı derecede kirlenmişse değiş-
tirilmesi gerekir.
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
Deterjan çıkış ucunun temizliği
Deterjan akışının düzenli şekilde gerçekleş-
mediğini fark ettiğiniz takdirde deterjan akış
ucunu aşağıdaki gibi temizleyiniz:
- Halka somunu (37 Res. 25) çıkarınız.
- Ucu (38 Res. 25) çıkarınız ve akar suyla
yıkayınız; tıkanmışsa bir iğne kullanabi-
lirsiniz ancak kalıbına zarar vermemeye
çalışınız.
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
Deterjan emme filtresinin temizliği
Deterjan emişinin gereken şekilde gerçek-
leşmediğini fark ettiğiniz takdirde deterjan
haznesinin içinde bulunan emme filtresinin
kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir.
- Bir tornavida yardımıyla emme kapağı-
(39 Res. 26) sökünüz ve haznedeki
emme borusuyla birlikte çıkarınız.
- Filtreyi (49 Res.26) çıkarınız ve akar suy-
la yıkayınız; fazla tıkalıysa değiştiriniz.
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
Zemin temizleme sileceğinin
değiştirilmesi (varsa)
Zemin yıkama sırasında yıkama sıvısının
emilmesinde sorun yaşanıyorsa e zemin ya
da halı ıslak kalıyorsa, sileceğin (41 Res. 27)
durumunu kontrol etmek gerekir.
Silecek aşınmışsa veya bozulmuşsa değiştir-
mek gerekir; bunun için resim 27’de gösteri-
len şekilde hem silecek hem de fırça kaydırı-
larak çıkarılmalıdır.
YEDEK PARÇALAR
El borusu (oto vers.) Kod 7180085
M7 Aspiratör + strip Kod 6010692
Küçük boru Kod 6010695