Ghibli M 21 I User Manual Page: 76

Ghibli M 21 I User Manual Page: 76
ITTR
TR - 68
NOT:
Deterjan pompasının kırılmasını önlemek
için, birkaç dakika deterjan akıtılmayacağı
zaman ilgili düğmeyi kapatarak pompayı dur-
durmanız tavsiye edilir.
NOT:
Kirli sıvının toplandığı hazne dolduğu zaman
cihazdan gelen gürültü artar ve emme işlemi
yapılamaz; bu durumda cihazı kapatınız ve
hazneyi iligli paragraflarda tarif edilen şekilde
boşaltınız.
Koltuk yıkama
- Kumaş yıkama ucunu (30 Res. 16) ilgili
boruya (31 Res. 16) takınız.
- İlgili düğmelere basarak emme işlevini
ve deterjan pompasını çalıştırınız (24-25
Res. 13).
- Yıkama ucunu kumaşa dayayarak hafif-
çe bastırınız, sonra deterjanı akıtmak için
kullanılan ucun tipine göre ya düğmeye
(28 Res. 15) ya da kanada (32 Res. 15)
basınız; deterjan akışını durdurmak için
düğmeyi veya kanadı serbest bırakınız.
Yoğun kirler için deterjanı kirli kısma
akıtıp birkaç dakika bekletmeniz, daha
sonra üzerinden geçerek yıkayıp çekme-
niz tavsiye edilir.
NOT:
Deterjan pompasının kırılmasını önlemek
için, birkaç dakika deterjan akıtılmayacağı
zaman ilgili düğmeyi kapatarak pompayı dur-
durmanız tavsiye edilir.
NOT:
Kirli sıvının toplandığı hazne dolduğu zaman
cihazdan gelen gürültü artar ve emme işlemi
yapılamaz; bu durumda cihazı kapatınız ve
hazneyi iligli paragraflarda tarif edilen şekilde
boşaltınız.
Cihazın kapatılması
- Cihazı kapatmak için düğmeleri (24 ve 25
Res. 13) “0” konumuna getiriniz; düğme-
lerin ışıkları sönecektir.
- Fişi (23 Res.12) elektrik prizinden çeki-
niz.
- Kabloyu (33 Res. 17) sararak yuvasına
(34 Res. 17) takınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
TEHLİKE:
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce
fişi elektrik prizinden çekiniz.
Günlük temizlik
Atık haznesinin boşaltılması
- Deterjan akışı borusunu (4 Res. 3) ve es-
nek boruyu (1 Res. 2) sökünüz.
- Deterjan emme borusunu (6 Res.4) sökü-
nüz.
- Kanatları (35 Res. 18) sökünüz ve motor
grubunun kapağını (36 Res. 19) tümüyle
çıkarınız.
- Deterjan haznesini (21 Res. 20) tutamak-
larından tutup kaldırarak çıkarınız.
- Bir boşaltım deliğinin üzerinde atık haz-
nesindeki (37 Res. 21) sıvıyı boşaltınız
- Haznenin içini akar suyla yıkadıktan son-
ra sökme işlemlerini tersinden yaparak
her şeyi monte ediniz.
Deterjan devresinin yıkanması
Günlük işlemlerin sonunda deterjan akış
devresinin yıkanması gerekir, böylece tıkan-
ması engellenmiş olur. Bunun için aşağıdaki
işlemleri yapınız:
- Deterjan emme borusunu (4 Res.3) sökü-
nüz.
- Deterjan emme borusunu (6 Res.4) sökü-
nüz.
- Kanatları (35 Res. 18) sökünüz ve motor
grubunun kapağını (36 Res. 19) tümüyle
çıkarınız.
- Deterjan haznesini (21 Res. 20) tutamak-
larından tutup kaldırarak çıkarınız.