Ghibli M 21 I User Manual Page: 73

Ghibli M 21 I User Manual Page: 73
SK
SK - 65
PROBLÉM PRÍČINA ODSTRÁNENIE
PROBLÉMU
Vysávač nefunguje. Tlačidlo nie je stlačené.
Zástrčka nie je zapojená.
Výpadok dodávky prúdu.
Stlačte tlačidlo.
Vložte zástrčku do
elektrickej zásuvky.
Skontrolujte napájacie
vedenie.
Vysávač dostatočne nevysá-
va.
Príslušenstvo alebo trubice
sú upchaté.
Zberač sacej hubice je opot-
rebovaný alebo poškodený.
Skontrolujte a vyčistite
hadicu a saciu hubicu.
Skontrolujte a vymeňte
zberač.
Dávkovanie čistiaceho
prostriedku nie je rovno-
merné
Tryska je upchatá
Filter je upchatý
Vyčistite trysku
Vyčistite sací filter
Dávkovanie čistiaceho
prostriedku nefunguje
Tlačidlo nie je stlačené Stlačte tlačidlo