Ghibli M 21 I User Manual Page: 68

Ghibli M 21 I User Manual Page: 68
ITCS
CS - 60
PORUCHA PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Vysavač nefunguje. Vypnutý vypínač.
Zástrčka nebyla zasunuta.
Výpadek elektrického
proudu.
Stiskněte vypínač.
Zasuňte zástrčku do
elektrické zásuvky.
Zkontrolujte přívod
elektrického proudu.
Nedostatečný sací výkon. Ucpaná hadice nebo
nástavec.
Stěrač sacího nátrubku je
opotřebený nebo poškozený
Zkontrolujte a vyčistěte
ohebnou hadici a sací
nástavec.
Zkontrolujte a vyměňte
stěrač
Nestejnoměrná dodávka
čistícího přípravku
Ucpaná tryska
Ucpaný filtr
Vyčistěte trysku
Vyčistěte sací filtr
Dodávka čistícího přípravku
nefunguje
Vypínač není stisknutý Stiskněte vypínač