Ghibli M 21 I User Manual Page: 65

Ghibli M 21 I User Manual Page: 65
CS
CS - 57
- Zkontrolujte, zda je páčka (8 Obr.8) ve
svislé poloze a poté zahákněte na ergo-
nomickou rukojeť (9 Obr.8) nátrubek na
textilie (15 Obr.8) a zajistěte jej otočením
páčky (8 Obr.8) do vodorovné polohy.
Montáž profesionální trubky pro čištění
textilií (pokud je přítomná).
Po napojení sací trubky na hrdlo na nádobě
postupujte následujícím způsobem:
- Zasuňte nátrubek na textilie (16 Obr.9)
do ohebné hadice (17 Obr.9).
- Napojte trubku čistícího přípravku (18
Obr.9) na rychlospojku (19 Obr.9) na
ohebné hadici; pro uvolnění posuňte
rychlospojku (19 Obr.9) směrem k trub-
ce.
Plnění nádrže čistícího přípravku.
- Vyjměte uzávěr (20 Obr.10) a nalijte do
nádrže (21 Obr.10) čistící kapalinu vhod-
nou pro čištěný povrch.
POZNÁMKA:
Při dávkování čistícího přípravku postupujte
podle pokynů výrobce.
- Znovu nasaďte uzávěr (20 Obr.10)
POUŽITÍ PŘÍSTROJE
- Přístroj je vybaven kolečky, proto během
použití může být snadno tažen ohebnou
hadicí.
- Při zdvihání spotřebiče zasuňte prsty do
příslušného držadla (22 Obr.11) na horní
části víka.
Zapínání přístroje
- Zasuňte zástrčku (23 Obr.12) do elektric-
ké zásuvky.
- Stiskněte vypínač (24 Obr.13) do polohy
“I” pro spuštění sacího motoru, vypínač
se rozsvítí.
- Stiskněte vypínač (25 Obr.13) do polohy
“I” pro spuštění čerpadla čistícího pří-
pravku, vypínač se rozsvítí.
POZNÁMKA:
Provoz sacího motoru a provoz čerpadla
čistícího přípravku jsou nezávislé a proto je
možné:
- provádět čištění textilií nebo podlahy /
koberce pouze se zapnutým čerpadlem
čistícího přípravku;
- čistit a současně odsávat kapalinu při
současném spuštění čerpadla čistícího
přípravku a odsávání;
- odsávat kapaliny pouze se spuštěným
sacím motorem.
POZNÁMKA:
Na ergonomické rukojeti (pokud je přítomná)
je možné regulovat sací výkon pomocí voliče
(26 Obr.14).
Sací výkon bude nižší po otevření okénka
(27 Obr.14).
Čištění podlah nebo koberců
- Při čištění podlah nebo koberců je nut-
né namontovat trubku s ergonomickou
rukojetí (9 Obr.15), pevné nástavce (10
a 11 Obr.15) a nátrubek na podlahu (13
Obr.15) - pokud jsou přítomné.
- Zapněte vysávání a čerpadlo čistícího
přípravku stisknutím příslušných vypína-
čů (24 - 25 Obr.13).
- Stiskněte tlačítko (28 Obr.15) pro dodávku
čistícího přípravku a uvolněte pro ukonče-
ní úkonu.
Je možné zablokovat tlačítko (28 Obr.15)
ve stisknuté poloze (nepřetržitá dodávka
čistícího přípravku) posunutím kurzoru (29
Obr.15) směrem k tlačítku (28 Obr.15).
Po vrácení kurzoru (29 Obr.15) do vý-
chozí polohy se tlačítko uvolní a dodávka
čistícího přípravku se přeruší.
- Čistící přípravek na podlahy / koberce a
špinavá tekutina jsou odsávány do nádr-
že přístroje.
U velmi znečištěného povrchu se dopo-
ručuje nanést čistící přípravek na zašpi-
něnou plochu a nechat jej působit, poté
plochu přečistit a odsát.