Ghibli M 21 I User Manual Page: 58

Ghibli M 21 I User Manual Page: 58
ITSV
SV - 50
PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Uppsugningen fungerar inte. Man har inte tryck på
brytaren.
Man har inte kopplat in
kontakten.
Ström saknas.
Tryck på brytaren.
Koppla in kontakten i
eluttaget.
Kontrollera elledningen.
Uppsugningen är bristfällig. Tilltäppta tillbehör eller rör.
Skrapan på sugmunstycket
är utsliten eller förstörd.
Kontrollera och rengör
slangen och sugmunstycket.
Kontrollera och byt ut
skrapan.
Ojämn utmatning av rengö-
ringsmedel
Munstycket tilltäppt
Filtret tilltäppt
Rengör munstycket
Rengör uppsugningsfiltret
Utmatningen av rengörings-
medel fungerar inte
Man har inte tryck på
brytaren
Tryck på brytaren