Ghibli M 21 I User Manual Page: 53

Ghibli M 21 I User Manual Page: 53
DK
DK - 45
PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING
Støvsugeren fungerer ikke. Der er ikke tændt på kon-
takten.
Stikket er ikke sat i.
Ingen strømforsyning.
Tryk på afbryderen.
Sæt stikket i stikkontakten.
Kontrollér
strømforsyningslinjen.
Sugeeffekten er ikke tilfreds-
stillende.
Rør eller andre dele er
tilstoppede.
Skraber på mundstykke slidt
eller ødelagt.
Kontrollér og rengør slangen
og mundstykket.
Kontrollér og udskift skra-
beren.
Tilførsel af rengøringsmiddel
ikke uniform
Tilstoppet dyse
Tilstoppet filter
Rens dysen
Rens indsugningsfilter
Tilførsel af rengøringsmiddel
fungerer ikke
Der er ikke tændt på kon-
takten.
Tænd på kontakten.