Ghibli M 21 I User Manual Page: 52

Ghibli M 21 I User Manual Page: 52
ITDK
DK - 44
- Fjern låget (20 Fig.10) tanken med
rengøringsmiddel og fyld resten af ind-
holdet i en egnet beholder.
- Skyl tanken indvendigt med rindende
vand.
- Sæt delene tilbage i omvendt rækkeføl-
ge.
- Fyld rent vand i tanken til rengøringsmid-
del, slut apparatet til strømmen og start
doseringspumpen ved at trykke kon-
takten (25 Fig. 13).
- Rengør kredsløbet ved at trykke knap-
pen (28 Fig. 15) eller regulatoren (32 Fig.
15), alt efter hvilket mundstykke der an-
vendes.
- Lad væske løbe ud af mundstykket indtil
der kommer rent vand ud af dysen.
- Hæld resten af vandet i tanken ud som
bekrevet ovenfor.
Rengøring af støvsugerhuset
- Støvsugerhuset rengøres med en klud
fugtet med vand eller neutralt rengørings-
middel.
FARE:
Støvsugeren ikke rengøres ved at
oversprøjte den med vand.
Periodiske kontroller
Kontrol af luftudblæsningsfilter
- Løsn skruerne (38 Fig. 22) og fjern dæks-
let (39 Fig. 22).
- Fjern filtersvampen (40 Fig. 23) fra holde-
ren og blæs den ren (Fig. 24).
Svampen kan vaskes i lunkent vand og
genindsættes, når det er helt tørt. Hvis
den er meget snavset skal det udskiftes.
- Sæt delene tilbage plads i omvendt
rækkefølge.
Rengøring af dyse
Hvis det bemærkes, at rengøringsmidlet ikke
tilføres uniformt, er det nødvendigt at rense
dysen som beskrevet i det følgende:
- Fjern ringen (37 Fig. 25).
- Fjern dysen (38 Fig. 25) og skyl den i rin-
dende vand. Hvis den er tilstoppet kan
der anvendes en nål. Udvis forsigtighed
så dysen ikke beskadiges.
- Sæt delene tilbage i omvendt rækkeføl-
ge.
Rengøring af indsugningsfilter for
rengøringsmiddel
Hvis det bemærkes, at rengøringsmidlet
ikke suges korrekt op, er det nødvendigt at
kontrollere og rense indsugningsfilteret, som
sidder indvendigt i tanken med rengørings-
middel.
- Med en skruetrækker fjernes låget (39
Fig. 26) og filteret tages ud af tanken
sammen med sugeslangen.
- Fjern filteret (40 Fig. 26) og skyl det i rin-
dende vand, hvis det er tilstoppet er ud-
skiftning nødvendig.
- Sæt delene tilbage i omvendt rækkeføl-
ge.
Udskift skraberen gulvmundstyk-
ket (hvis leveret)
Hvis væsken ikke suges korrekt op under
vask, og gulvet eller gulvtæppet forbliver
vådt, er det nødvendigt at kontrollere skrabe-
ren (41 Fig. 27).
Hvis skraberen er slidt eller ødelagt, er ud-
skiftning nødvendig. Skraberen med børster
fjernes fra mundstykket som vist i figur 27.
RESERVEDELE
Håndstykke (vers. auto)
kode 7180085
Ekstraktor M7 + strip kode 6010692
Slange, lille kode 6010695