Ghibli M 21 I User Manual Page: 51

Ghibli M 21 I User Manual Page: 51
DK
DK - 43
BEMÆRK:
For at undgå, at pumpen til rengøringsmidlet
går i stykker, anbefales det at afbryde funk-
tionen kontakten, når der ikke doseres
rengøringsmiddel i et par minutter.
BEMÆRK:
Når snavsevandstanken er fuld øges støjen
fra apparatet, og det suger ikke længere.
Sluk apparatet og tøm snavsevandstanken
som beskrevet i de relevante afsnit.
Vask af lænestole
- Montér det specielle mundstykke til vask
af stoffer (30 Fig. 16) slangen (31 Fig.
16)
- Start sugemotor og pumpe til rengørings-
middel de respektive kontakter (24 -
25 Fig. 13).
- Placer mundstykket på stoffet, udøv et let
pres og tryk på knappen (28 Fig. 15) eller
regulatoren (32 Fig. 15), alt efter hvilket
mundstykke der anvendes, for at starte
og afbryde tilførslen af rengøringsmid-
del.
I tilfælde af meget snavsede overflader
anbefales det at fordele rengøringsmidlet
på den snavsede del og lade det virke et
par sekunder, inden der passeres heno-
ver og suges op.
BEMÆRK:
For at undgå, at pumpen til rengøringsmidlet
går i stykker, anbefales det at afbryde funk-
tionen kontakten, når der ikke doseres
rengøringsmiddel i et par minutter.
BEMÆRK:
Når snavsevandstanken er fuld øges støjen
fra apparatet, og det suger ikke længere.
Sluk apparatet og tøm snavsevandstanken
som beskrevet i de relevante afsnit.
Slukke apparatet
- Stil kontakterne (24 og 25 Fig. 13) på ”0”
for at slukke apparatet. Kontaktlamperne
slukkes.
- Fjern stikket (23 fig. 12) fra stikkontak-
ten.
- Rul ledningen op (33 Fig. 17) og placér
den i holderen (34 Fig. 17).
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
FARE:
Inden udførelsen af et hvilket som helst
vedligeholdelsesindgreb skal stikket fjer-
nes fra stikkontakten.
Daglig rengøring af apparatet
Tømning af snavsevandstanken
- Fjern slangen som tilfører rengøringsmid-
del (4 Fig. 3) og den fleksible slange (1
Fig. 2).
- Fjern slangen som suger rengøringsmid-
let op (6 Fig. 4).
- Løsn lågets holdere (35 Fig. 18) og fjern
låg (36 Fig. 19) samt motor.
- Fjern beholderen med rengøringsmiddel
(21 Fig. 20) ved at løfte i håndtagene.
- Hæld tankens indhold ud i en vask eller
afløb (37 Fig. 21).
- Gør tanken rent indvendigt ved at skylle
med rindende vand. Sæt tanken tilbage
ved at følge afmonteringsproceduren i
omvendt rækkefølge.
Rengøring af rengøringsmidlets
kredsløb
Ved end arbejde skal rengøringsmidlets
kredsløb rengøres for at undgå, at det tilstop-
pes. Rengøringen udføres som følger:
- Fjern slangen som tilfører rengøringsmid-
let (4 Fig. 3).
- Fjern slangen som suger rengøringsmid-
let op (6 Fig. 4).
- Løsn lågets holdere (35 Fig. 18) og fjern
låg (36 Fig. 19) samt motor.
- Fjern beholderen med rengøringsmiddel
(21 Fig. 20) ved at løfte i håndtagene.