Ghibli M 21 I User Manual Page: 48

Ghibli M 21 I User Manual Page: 48
NO - 40
ITNO
PROBLEM ÅRSAK LØSNING
Støvsugeren fungerer ikke. Bryteren er ikke trykket inn.
Støpselet er ikke innsatt.
Mangel på strøm.
Trykk på bryteren.
Sett støpselet i
stikkontakten.
Kontroller strømlinjen.
Oppsugingen er ikke tilfreds-
stillende.
Tilbehør eller rør er tilstop-
pet.
Skrapen til sugemunnstyk-
ket er slitt eller ødelagt.
Kontroller og rengjør
slangen og
sugemunnstykket.
Kontroller og skift skrapen.
Vaskemiddelet kommer
ujevnt ut
Tilstoppet dyse
Tilstoppet filter
Rengjør dysen
Rengjør sugefilteret
Vaskemiddelsprøytingen
fungerer ikke
Bryteren er ikke trykket inn Trykk inn bryteren