Ghibli M 21 I User Manual Page: 43

Ghibli M 21 I User Manual Page: 43
NL
NL - 35
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Het zuigapparaat functio-
neert niet.
Schakelaar niet ingedrukt.
Stekker niet in het
stopcontact gestoken.
Geen stroom.
Druk de schakelaar in.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Controleer de
voedingskabel.
Onvoldoende zuigkracht. Accessoires of slangen
verstopt.
Trekker zuigmond versleten
of defect.
Controleer en reinig de flexi-
bele slang en de zuigmond.
De trekker controleren en
vervangen
Onregelmatige afgifte reini-
gingsmiddel
Sproeikop verstopt
Filter verstopt
Sproeikop reinigen
Zuigfilter reinigen
Afgifte reinigingsmiddel
functioneert niet
Schakelaar niet ingedrukt Druk de schakelaar in