Ghibli M 21 I User Manual Page: 42

Ghibli M 21 I User Manual Page: 42
ITNL
NL - 34
- Demonteer de reinigingsmiddeltank (21
Afb.20) door hem aan de handvatten op
te tillen.
- Verwijder de dop (20 Afb.10) van de rei-
nigingsmiddeltank en giet de vloeistof in
een houder.
- Spoel de binnenkant van de reinigings-
middeltank met stromend water.
- Hermonteer het geheel door de procedu-
re in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Vul de reinigingsmiddeltank met schoon
water, sluit het apparaat aan op het licht-
net en start met een druk op de schake-
laar (25 Afb.13) de doseerpomp op.
- Spoel het circuit, afhankelijk van het soort
mondstuk, met een druk op de knop (28
Afb.15) of de hendel (32 Afb.15).
- Laat de vloeistof uit het mondstuk lopen
schoon water naar buiten loopt.
- Laat het water op de eerder beschreven
wijze uit de reinigingsmiddeltank lopen.
Het apparaat reinigen
- Reinig het apparaat met behulp van een
doek bevochtigd met water of een neu-
traal reinigingsmiddel.
GEVAARLIJK:
Reinig het apparaat nooit met waterstra-
len.
Periodieke controles
Controle filter luchtuitvoer
- Draai de schroeven (38 Afb.22) los en
verwijder het klepje (39 Afb.22).
- Verwijder het filter (40 Afb.23) en maak
hem met perslucht schoon (Afb.24).
U kunt het filter als het erg vuil is in lauw-
warm water wassen en uitsluitend als het
helemaal droog is weer hermonteren.
- Hermonteer het geheel door de demonta-
geprocedure in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
De reinigingsmiddel sproeikop reinigen
Als u merkt dat het reinigingsmiddel niet lan-
ger gelijkmatig afgegeven wordt, dan moet u
de sproeikop reinigen:
- Verwijder de ring (37 Afb.15).
- Verwijder de sproeikop (38 Afb.25) en
maak hem onder stromend water schoon.
Gebruik een speld als de sproeikop ver-
stopt is. Zorg er in dit geval voor dat u de
sproeikop niet vervormt.
- Hermonteer het geheel door de procedu-
re in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Reinigingsmiddel zuigfilter reinigen
Als u merkt dat het reinigingsmiddel niet lan-
ger correct opgezogen wordt, dan moet u het
zuigfilter in de reinigingsmiddeltank controle-
ren en reinigen.
- Haal de zuigdop (39 Afb.26) met een
schroevendraaier los en verwijder hem
samen met het zuigslangetje uit de tank.
- Verwijder het filter (40 Afb.26) en spoel
hem onder stromend water. Vervang het
filter als het teveel verstopt is.
- Hermonteer het geheel door de procedu-
re in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Vloertrekker mondstuk vervangen
(indien aanwezig)
Controleer de staat van de trekker (41
Afb.27) als tijdens het reinigen van de vloer
de vloeistof niet correct opgezogen wordt of
als de vloerbedekking nat blijft.
Vervang de vloertrekker als deze erg versle-
ten of beschadigd is. Verwijder in dit geval de
trekker en de borstel van het mondstuk, zie
afbeelding 27.
RESERVEONDERDELEN
Handbediend mondstuk
(versie auto) Art. 7180085
Extractor M7 + strip Art. 6010692
Klein mondstuk Art. 6010695