Ghibli M 21 I User Manual Page: 41

Ghibli M 21 I User Manual Page: 41
NL
NL - 33
OPMERKING:
Om de breuk van de reinigingsmiddelpomp te
vermijden raden we u aan de functionering er-
van met de schakelaar te onderbreken als een
aantal minuten lang geen dosering nodig is.
OPMERKING:
Als de opvangtank vol is neemt het geluid toe
en zal het apparaat niet langer vloeistof op-
zuigen. Schakel in dit geval het apparaat uit
en leeg de tank op de wijze die in de desbe-
treffende paragrafen is beschreven
Stoelen reinigen
- Monteer het stofmondstuk (30 Afb.16) op
de slang (31 Afb.16).
- Start het zuigen en de reinigingsmiddel-
pomp op met een druk op de desbetref-
fende schakelaars (24 - 25 Afb.13).
- Plaats het mondstuk met een lichte druk
op de stof en druk vervolgens, afhanke-
lijk van het mondstuk, op de knop (28
Afb.15) of de hendel (32 Afb.15) om de
afgifte van het reinigingsmiddel op te
starten. Laat de knop of hendel los om de
afgifte te onderbreken.
Bij hardnekkig vuil raden we u aan het
reinigingsmiddel op de vuile ondergrond
te sproeien en een aantal seconden te
laten inwerken alvorens u reinigt en de
vloeistof opzuigt.
OPMERKING:
Om de breuk van de reinigingsmiddelpomp te
vermijden raden we u aan de functionering er-
van met de schakelaar te onderbreken als een
aantal minuten lang geen dosering nodig is.
OPMERKING:
Als de opvangtank vol is neemt het geluid toe
en zal het apparaat niet langer vloeistof op-
zuigen. Schakel in dit geval het apparaat uit
en leeg de tank op de wijze die in de desbe-
treffende paragrafen is beschreven
Het apparaat uitschakelen
- Druk de schakelaars (24 en 25 Afb.13) op
“0” om het apparaat uit te schakelen. De
lampjes in de schakelaars gaan uit.
- Haal de stekker (23 Afb.12) uit het stop-
contact.
- Wikkel de kabel (33 Afb.17) op en haak
hem op de speciale plaats vast (34
Afb.17).
REINIGING EN ONDERHOUD
GEVAARLIJK:
Haal de stekker uit het stopcontact alvo-
rens u een willekeurige handeling aan de
machine verricht.
Dagelijkse reiniging
De opvangtank legen
- Haal de reinigingsmiddel toevoerslang (4
Afb.3) en de flexibele slang (1 Afb.2) los.
- Haal de reinigingsmiddel zuigslang (6
Afb.4) los.
- Haal de hendels (35 Afb.18) los en verwij-
der de bovenkant met motor (36 Afb.19).
- Demonteer de reinigingsmiddeltank (21
Afb.20) door hem aan de handvatten op
te tillen.
- Begeef u naar en afvoer en laat de vloei-
stof uit de opvangtank (37 Afb.21) lopen
- Reinig de binnenkant van de tank met
stromend water en hermonteer het ge-
heel door de demontageprocedure in
omgekeerde volgorde uit te voeren.
Reinigingsmiddel
doseringscircuit spoelen
Aan het einde van de dagelijkse reiniging
moet u het reinigingsmiddel doseringscircuit
spoelen om de verstopping ervan te vermij-
den:
- Haal de reinigingsmiddel toevoerslang (4
Afb.3) los.
- Haal de reinigingsmiddel zuigslang (6
Afb.4) los.
- Haal de hendels (35 Afb.18) los en verwij-
der de bovenkant met motor (36 Afb.19).