Ghibli M 21 I User Manual Page: 40

Ghibli M 21 I User Manual Page: 40
ITNL
NL - 32
- Controleer of de hendel (8 Afb.8) in de
verticaal stand gedraaid is. Bevestig ver-
volgens het eerste verlengstuk (15 Afb.8)
aan de ergonomische handgreep (9
Afb.8) van de flexibele slang en zet hem
vervolgens vast door de hendel (8 Afb.8)
in de horizontale stand te draaien.
De professionele slang voor het reinigen
van stof monteren (inden aanwezig)
Verricht de volgende procedure als u de
zuigslang op de opening van het vat heeft
aangesloten:
- Breng de stofzuigmond (16 Afb.9) aan op
de flexibele slang (17 Afb.9).
-
Sluit de reinigingsmiddelslang (18 Afb.9) aan
op de snelkoppeling (19 Afb.9) van de flexi-
bele slang. Haal hem los door de snelkoppe-
ling (19 Afb.9) naar de slang te duwen.
De reinigingsmiddeltank vullen
-
Verwijder de kop (20 Afb.10) en giet de rei-
nigingsvloeistof die voor het te behandelen
oppervlak geschikt is in de tank (21 Afb.10).
OPMERKING:
Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant
voor de dosering van het reinigingsmiddel.
- Hermonteer de dop (20 Afb.10)
HET APPARAAT
GEBRUIKEN
- Het apparaat is voorzien van wielen en
kan tijdens het gebruik met behulp van de
flexibele slang worden voortgesleept.
- Steek uw vingers in het speciale hand-
vat (22 Afb.11) aan de bovenkant van de
deksel om het apparaat op de tillen.
Het apparaat inschakelen
- Steek de stekker (23 Afb.12) in het stop-
contact.
- Druk de schakelaar (24 Afb.13) op ā€œIā€ om
de zuigmotor op te starten. Het lampje in
schakelaar gaat branden.
- Druk de schakelaar (25 Afb.13) op ā€œIā€ om
de reinigingsmiddelpomp op te starten.
De schakelaar wordt verlicht.
OPMERKING:
De zuigmotor en de reinigingsmiddelpomp
functioneren onafhankelijk van elkaar en dus
is het mogelijk om:
- stof of vloeren / vloerbedekking te reini-
ging door uitsluitend de reinigingsmiddel-
pomp op te starten;
- tegelijkertijd te reinigen en vloeistof op te
zuigen door tegelijkertijd de zuigmotor en
de reinigingsmiddelpomp op te starten;
- vloeistoffen op te zuigen door uitsluitend
de zuigmotor op te starten.
OPMERKING:
Met de ergonomische handgreep (indien
aanwezig) kan de zuigkracht met de keuze-
schakelaar (26 Fig.14) geregeld worden.
De zuigkracht neemt af als u het klepje (27
Afb.14) open schuift.
Vloeren en vloerbedekking reinigen
- Voor het reinigen van vloeren of vloer-
bedekking moet u, indien aanwezig, de
slang met de ergonomische handgreep
(9 Afb.15), de stugge verlengstukken (10
en 11 Afb.15) en het vloermondstuk (13
Afb.15) monteren.
- Start het zuigen en de reinigingsmiddel-
pomp op met een druk op de desbetref-
fende schakelaars (24 - 25 Afb.13).
-
Druk op de knop (28 Afb.15) om de afgifte
van het reinigingsmiddel op te starten. Laat
de knop los om de afgifte te onderbreken.
De knop (28 Afb.15) kan in de ingedrukte
stand (continue afgifte reinigingsmiddel) ge-
blokkeerd worden door de schuif (29 Afb.15)
naar de knop (28 Afb.15) te verplaatsen.
De knop wordt ontgrendeld door de schuif
(29 Afb.15) in de beginstand terug te
plaatsen en vervolgens wordt de afgifte
van het reinigingsmiddel onderbroken.
- Het reinigingsmiddel reinigt de vloer
/ vloerbedekking en de vuile vloeistof
wordt opgezogen en in de tank van het
apparaat opgevangen.
Bij hardnekkig vuil raden we u aan het
reinigingsmiddel op de vuile ondergrond
te sproeien en een aantal seconden te
laten inwerken alvorens u reinigt en de
vloeistof opzuigt.