Ghibli M 21 I User Manual Page: 107

Ghibli M 21 I User Manual Page: 107
SR
SR - 99
- Skinite posudu za deterdžent (21 Sl. 20)
podižući je preko odgovarajućih ručki.
- Skinite čep (20 Sl. 10) sa posude za
deterdžent i ispraznite preostalu tečnost
u jednu odgovarajuću posudu.
- Operite unutrašnjost posude za
deterdžent pod tekućom vodom.
- Montirajte sve delove obrnutim redom.
- Napunite posudu za deterdžent čistom
vodom, uključite aparat na električnu
struju i pokrenite pumpu za doziranje
pritiskom na dugme (25 Sl. 13).
- Operite sistem pritiskom na dugme (28 Sl.
15) ili na polugu (32 Sl. 15) u zavisnosti
od vrste dodatka.
- Pustite da tečnost izlazi iz dodatka dok iz
mlaznice ne izađe čista voda.
- Ispraznite vodu iz rezervoara za
deterdžent na prethodno opisan način.
Čišćenje tela aparata
- Očistite telo aparata krpom koju ste
ovlažili u vodi ili neutralnom deterdžentu.
OPASNOST:
Ne perite aparat pod mlazom vode.
Periodične kontrole
Kontrola filtera za izlaz vazduha
- Odvijte zavrtnje (38 Sl. 22) i skinite mali
poklopac (39 Sl. 22).
- Skinite sunđerčić filtera (40 Sl.23) i
očistite mlazom vazduha (Sl. 24).
Sunđerčić filtera se može oprati u mlakoj
vodi i ponovo montirati tek nakon što se
potpuno osušio; ako bude previše prljav
zamenite ga.
- Montirajte sve delove obrnutim redom u
odnosu na demontažu.
Čišćenje mlaznice za izlaz
deterdženta
Ako se primeti da izlaz deterdženta nije
ravnomeran potrebno je očistiti mlaznicu na
sledeći način:
- Skinite prstenasti okov (37 Sl. 25).
- Skinite mlaznicu (38 Sl. 25) i operite je
pod tekućom vodom; ako je začepljena
upotrebite čiodu, vodeći računa da ne
deformišete oblik mlaznice.
- Montirajte sve delove obrnutim redom.
Čišćenje filtera za usisavanje
deterdženta
Ako se primeti da ne dolazi do pravilnog
usisavanja deterdženta, potrebno je
kontrolisati i očistiti filter za usisavanje, koji
je postavljen u unutrašnjosti rezervoara
deterdženta.
- Uz pomoć odvijača otkačite čep
usisavanja (39 Sl. 26) i izvucite ga iz
rezervoara zajedno sa cevčicom za
usisavanje.
- Skinite filter (40 Sl. 26) i operite ga pod
tekućom vodom; ako je previše začepljen
potrebno ga je zameniti.
- Montirajte sve delove obrnutim redom.
Zamena čistača na dodatku za podove
(ukoliko postoji)
Ako se tokom pranja podova primete teškoće
u usisavanju tekućine za pranje i pod ili tepison
ostanu mokri, potrebno je kontrolisanti stanje
čistača (41 Sl. 27).
Ako čistač izgleda potrošen ili upropašten,
potrebno ga je zameniti skidajući deo sa
čekinjama kao što je prikazano na slici 27.
REZERVNI DELOVI
Ručni dodatak (verz. auto) Kod 7180085
Ekstraktor M7 + strip Kod 6010692
Mali dodatak Kod 6010695