Ghibli M 21 I User Manual Page: 103

Ghibli M 21 I User Manual Page: 103
HR
HR - 95
PROBLEM UZROK RJEŠENJE
Usisivač ne radi. Prekidač nije pritisnut.
Utikač nije ukopčan.
Nema struje.
Pritisnite prekidač.
Ukopčajte utikač u električnu
utičnicu.
Provjerite liniju
napajanja.
Usisavanje nije
zadovoljavajuće.
Dodatni nastavci ili cijevi su
začepljeni.
Brisač na nastavku za
usisavanje je istrošen ili
oštećen.
Pregledajte i očistite
savitljivu cijev i otvor nastavka
za usisavanje.
Pregledajte i zamijenite brisač.
Opskrba deterdžentom nije
ujednačena.
Sapnica je začepljena.
Filtar je začepljen.
Očistite sapnicu.
Očistite usisni filtar.
Opskrba deterdžentom ne
radi.
Prekidač nije pritisnut. Pritisnite prekidač.