Ghibli M 21 I User Manual Page: 102

Ghibli M 21 I User Manual Page: 102
ITHR
HR - 94
- Odstranite spremnik za deterdžent (21
Sl.20) podižući ga hvatanjem za odgova-
rajuće ručke.
- Uklonite čep (20 Sl.10) sa spremnika za
deterdžent i ispraznite preostalu tekućinu
u prikladan spremnik.
- Isperite unutrašnjost spremnika za de-
terdžent tekućom vodom.
- Ponovno sve spojite obrnutim slijedom.
- Ulijte u spremnik za deterdžent čistu
vodu, spojite uređaj na izvor električnog
napajanja i pokrenite rad pumpe za dozi-
ranje pritiskom prekidača (25 Sl.13).
- Očistite sklop za protok deterdženta pri-
tiskom na tipku (28 Sl.15) ili polugu (32
Sl.15), ovisno o vrsti nastavka.
- Ispuštajte iz nastavka tekućinu sve dok iz
mlaznice ne izađe čista voda.
- Ispraznite vodu sadržanu u spremniku za
deterdžent na prethodno opisan način.
Čišćenje tijela uređaja
- Tijelo uređaja čistite krpom navlaženom
vodom ili neutralnim deterdžentom.
OPASNOST:
Ne perite uređaj mlazovima vode.
Periodične provjere
Provjera filtra izlaznog zraka
- Odvijte vijke (38 Sl.22) i odstranite mali
poklopac (39 Sl.22).
- Odstranite spužvasti filtar (40 Sl.23) i oči-
stite ga mlazom zraka (Sl. 24).
Spužvasti filtar se može prati u mlakoj
vodi i potom ponovno postaviti tek nakon
što se potpuno osušio. Ako je previše pr-
ljav, treba ga zamijeniti.
- Ponovno sve spojite obrnutim slijedom u
odnosu na postupak rastavljanja.
Čišćenje sapnice za opskrbu
deterdžentom
Ako primijetite da dotok deterdženta nije
ujednačen, potrebno je očistiti sapnicu kako
je opisano u nastavku:
- Odstranite prsten (37 Sl.25).
- Odstranite sapnicu (38 Sl.25) i operite je
tekućom vodom. Ako je zaštopana upo-
trijebite pribadaču da je odčepite vodeći
računa da pritom ne deformirate oblik sa-
pnice.
- Ponovno sve sp\ojite obrnutim slijedom.
Čišćenje filtra za usisavanje
deterdženta
Ako primijetite da dolazi di nepravilnog usi-
savanja deterdženta provjerite i očistite usi-
sni filtar što se nalazi unutar spremnika za
deterdžent.
- Pomažući se odvijačem otkvačite usisni
čep (39 Sl.26) i izvucite ga zajedno s usi-
snom cjevčicom iz spremnika.
- Odstranite filtar (40 Sl.26) i operite ga
tekućom vodom, a ako je previše zače-
pljen, zamijenite ga.
- Ponovno sve spojite obrnutim slijedom.
Zamjena brisača na nastavku za tvrde
podove (ako ga ima)
Ako tijekom pranja podova dođe do oteža-
nog usisavanja tekućine kojom se pere pod
pa pod ili tapison ostanu mokri, treba provje-
riti u kakvom je stanju brisač (41 Sl.27).
Ako je brisač istrošen ili oštećen treba ga
zamijeniti izvlačenjem njegovog nosača i
mekinja sa nastavka za usisavanje kako je
prikazano na slici 27.
REZERVNI DIJELOVI
Ručni nastavak za tapecirane površine
(model za automobil) Kod 7180085
Ekstraktor M7 + strip Kod 6010692
Mali nastavak za
tapecirane površine Kod 6010695