Ghibli M 21 I User Manual Page: 101

Ghibli M 21 I User Manual Page: 101
HR
HR - 93
NAPOMENA:
Kada se doziranje deterdženta obustavi na
nekoliko minuta, preporuča se da se pumpa
za deterdžent isključi putem odgovarajućeg
prekidača.
NAPOMENA:
Kada se spremnik za prljavu vodu napuni
uređaj pojačano buči i više ne usisava. Is-
ključite stoga uređaj i ispraznite spremnik
kako je opisano u poglavljima o pražnjenju
spremnika.
Pranje naslonjača
- Montirajte nastavak za tekstilne oblo-
ge (30 Sl.16) na odgovarajuću cijev (31
Sl.16).
- Pokrenite motor za usisavanje i pumpu
deterdženta pritiskom na odgovarajuće
prekidače (24 - 25 Sl.13).
- Prislonite, lagano pritiskajući, nastavak
na tkaninu pa pritisnite tipku (28 Sl.15)
ili polugu (32 Fig.15), ovisno o vrsti na-
stavka, kako bi se aktivirala opskrba de-
terdžentom, a istu otpustite kako bi se
dotok deterdženta zaustavio.
U slučaju velike zaprljanosti, preporuča
se nanošenje deterdženta na zaprljanu
površinu bez da ga se usisava. Treba ga
ostaviti da djeluje nekoliko sekundi pa po-
tom isprati i usisati.
NAPOMENA:
Kada se doziranje deterdženta obustavi na
nekoliko minuta, preporuča se da se pumpa
za deterdžent isključi preko odgovarajućeg
prekidača.
NAPOMENA:
Kada se spremnik za prljavu vodu napuni
uređaj pojačano buči i više ne usisava. Is-
ključite stoga uređaj i ispraznite spremnik
kako je opisano u poglavljima o pražnjenju
spremnika.
Isključivanje uređaja
- Pritisnite prekidače (24 i 25 Sl.13) na “0”
kako biste isključili uređaj; lampice koje
se nalaze na prekidaču će se ugasiti.
- Iskopčajte utikač (23 Sl.12) iz električne
utičnice.
- Namotajte kabel (33 Sl.17) i zakačite ga u
za njega predviđeno sjedište (34 Sl.17).
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPASNOST:
Prije bilo kakvog zahvata u svrhu održava-
nja, izvucite utikač iz električne utičnice.
Dnevno čišćenje
Pražnjenje spremnika za prljavu vodu
- Odvojite cjevčicu za dovod deterdženta
(4 Sl.3) i savitljivu cijev (1 Sl.2).
- Odvojite cjevčicu za usisavanje de-
terdženta (6 Sl.4).
- Otkvačite polugice (35 Sl.18) i odstranite
glavu motora (36 Sl.19) zajedno s moto-
rom.
- Odstranite spremnik za deterdžent (21
Sl.20) podižući ga hvatanjem za odgova-
rajuće ručke.
- Postavite se iznad odvoda i ispraznite te-
kućinu koja se nakupila u spremniku za
prljavu vodu (37 Sl.21).
- Operite unutrašnjost spremnika tekućom
vodom pa ponovno sve montirajte obr-
nutim slijedom u odnosu na postupak ra-
stavljanja.
Pranje sklopa za doziranje deterdženta
Po završetku rada treba oprati sklop za pro-
tok deterdženta kako ne bi došlo do njegovog
začepljivanja i to slijedeći ovaj postupak:
- Odvojite cjevčicu za dovod deterdženta
(4 Sl.3).
- Odvojite cjevčicu za usisavanje de-
terdženta (6 Sl.4).
- Otkvačite polugice (35 Sl.18) i odstranite
glavu motora (36 Sl.19) zajedno s moto-
rom.