Ghibli M 21 I User Manual Page: 100

Ghibli M 21 I User Manual Page: 100
ITHR
HR - 92
- Provjerite nalazi li se polugica (8 Sl.8) u
okomitom položaju pa potom priključite
na ergonomsku ručku (9 Sl.8) nastavak
za tekstilne obloge (15 Sl.8) i pričvrstite
ga zakretanjem polugice (8 Sl.8) u vodo-
ravni položaj.
Sastavljanje profesionalnih cijevi (ako njima
raspolažete) za pranje tekstilnih obloga.
Nakon što ste spojili cijev za usisavanje na
otvor koji se nalazi na spremniku, postupite
kako slijedi:
- Utaknite nastavak za tekstilne obloge (16
Sl.9) u savitljivu cijev (17 Sl.9).
- Spojite cjevčicu deterdženta (18 Sl.9) na
brzi priključak (19 Sl.9) što se nalazi na
savitljivoj cijevi; da biste cjevčicu otkvačili
pritisnite brzi priključak (19 Sl.9) prema
cijevi.
Punjenje spremnika za deterdžent.
- Odstranite čep (20 Sl.10) i ulijte u spre-
mnik (21 Sl.10) odgovarajući tekući de-
terdžent s obzirom na vrstu površine koju
treba oprati.
NAPOMENA:
Za doziranje deterdženta, slijedite upute pro-
izvođača.
- Postavite opet čep (20 Sl.10)
UPOTREBA UREĐAJA
- Uređaj ima kotačiće pa se stoga za vrije-
me upotrebe može premještati povlače-
njem za savitljivu cijev.
- Da biste podigli uređaj uvucite prste ruke
u odgovarajuću ručicu (22 Sl. 11) koja se
nalazi na gornjem dijelu poklopca.
Uključivanje uređaja
- Ukopčajte utikač (23 Sl.12) u električnu
utičnicu.
- Pritisnite prekidač (24 Sl.13) na “I” kako
biste pokrenuli motor za usisavanje; pre-
kidač će zasvijetliti.
- Pritisnite prekidač (25 Sl.13) na “I” kako
biste pokrenuli pumpu deterdženta; pre-
kidač će zasvijetliti.
NAPOMENA:
Motor za usisavanje i pumpa deterdženta
rade neovisno jedno o drugom pa je stoga
moguće:
- prati tekstilne obloge ili tvrde podove/ ta-
pisone pokretanjem samo pumpe za de-
terdžent;
- prati i istovremeno usisavati tekućinu
istodobnim uključivanjem pumpe za de-
terdžent i motora za usisavanje;
- usisavati tekućine pokretanjem samo
motora za usisavanje.
NAPOMENA:
Preko ergonomske ručke (ako je ima) je mo-
guće regulirati snagu usisavanja (26 Sl.14).
Otvaranjem prozorčića (27 Sl.14) postiže se
slabija usisna snaga.
Pranje tvrdih podova ili tapisona
- Za pranje tvrdih podova ili tapisona treba
sastaviti, ako njima raspolažete, savitljivu
cijev s ergonomskom ručkom (9 Sl.15),
krute produžne cijevi (10 i 11 Sl.15) i na-
stavak za pranje podova (13 Sl.15).
- Pokrenite motor za usisavanje i pumpu
deterdženta pritiskom na odgovarajuće
prekidače (24 - 25 Sl.13).
-
Pritisnite tipku (28 Sl.15) kako biste pokre-
nuli opskrbu deterdžentom, otpustite tipu
kako bi se dotok deterdženta zaustavio.
Tipka (28 Sl.15) se može blokirati u pri-
tisnutom položaju (kontinuirani dotok de-
terdženta) pomicanjem klizne pločice (29
Sl.15) u smjeru tipke (28 Sl.15).
Vraćanjem klizne pločice (29 Sl.15) u pr-
votni položaj tipka se otpušta i zaustavlja
se dotok deterdženta.
- Ispušteni deterdžent pere tvrdi pod/ tapi-
son, a prljava voda se usisava u spremnik
uređaja.
U slučaju velike zaprljanosti, preporuča
se nanošenje deterdženta na zaprljanu
površinu bez da ga se usisava. Treba ga
ostaviti da djeluje nekoliko sekunda pa
potom isprati i usisati.