Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 99

FI
FI - 89
KÄYTTÖALUE
Nämä laitteet on suunniteltu imuroinnin kiin-
teät tai nestemäiset tai molempia riippuen
teknisten tietojen taulukon johdannossa tä-
män oppaan. Vain sellaisia käyttötapoja oli
suunniteltu.
A VAARA :
Valmistajaa ei voida pitää vastuussa va-
hingoista, jotka aiheutuvat väärinkäytös-
tä tai virheellisestä käytöstä.
Kaikki muu käyttö vapauttaa valmistajan
vastuusta henkilövahingon ja / tai omai-
suusvahinkoja ja mitätöi takuun.
VÄÄRINKÄYTTÖ
Älä käytä laite varten:
- Aspiraatio syttyviä aineita, räjähtävät,
syövyttävät, myrkylliset.
- Aspiraatio hot aineita.
- Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita
varten pölyn ja päinvastoin.
Älä käytä räjähdysvaarallisissa ympäristöis-
sä.
VALMISTELU LAITTEEN
Asentaminen cart
(varten mallit on varustettu cart)
- Aseta cart maahan (1 Kuva. 1).
- Aseta säiliö (2 Kuva. 1) päälle cart, kiin-
nitä jossa muovi (3 Kuva. 1) päälle putki
(4 Kuva. 1) cart.
Pölynimuri
Varten varustettuja yksiköitä asianmukaiset
lisälaitteet
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi (6
Kuva. 3) jossa moottorin.
- Poista polyesterisuodatin (8 Kuva. 4) .
- Tarkista, että laitteen sisällä on asennettu
paperipussi (7 Kuva. 4), jos läsnä.
- Jos paperipussi ei on läsnä (7 Kuva. 4)
asenna se tarvittaessa toimii seuraavasti:
Kiinnitä paperipussi (7 Kuva. 5) per suu-
tin (9 Kuva. 5) viemällä tiiviste (10 Kuva.
5).
- Asenna takaisin polyesterisuodatin (8
Kuva. 4).
- Kiinnitä kansi ja lukitse se vivulla (5 Kuva.
2).
- Syötä loppuun asti imuputki holkki (11
Kuva. 6) suutin säiliö (12 Kuva. 6).
- Voit Voit poistaa holkki (11 Kuva. 6) paina
ja pidä painike (13 Kuva. 6) ja vedä holkki
(11 Kuva. 6).
- Asenna laajennus (14 Kuva. 7) päälle er-
gonominen kahva (15 Kuva. 7) tai taipui-
san putken (16 Kuva. 7) mallista riippuen.
- Yhdistä kaksi jäykkää laajennukset (17-
18 Kuva. 8) kaksi viitearvot (19-20 Kuva.
8), jos läsnä.
- Asennetaan jäykkä laajentamisesta (21
Kuva. 9) haluttu lisälaite (imusuuttimen,
pöly harja, takosuutin, lattiasuulake, jne.
..)’
HUOMAA :
Varustetut mallit ergonominen kahva on
mahdollista säätää imu voima valitsin (22
Kuva. 10).
By aukko (23 Kuva. 10) vähentää imuvoima.
Liitettäessä sähköharja
Varten laitteilla varustettu ulostulo:
- Nosta kansi (24 Kuva. 11).
- Kytke pistorasiaan sähköharja (25 Kuva.
11) kannessa pölynimuri (suurin teho 200
W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 89 14/12/12 15.13