Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 98

ITET
ET - 88
PROBLEEM PÕHJUS KORRIGEERIMINE
Vaakum ei tööta. Vajutatakse lülitit.
Plug ei ole sisestatud.
Elektri katkestuse.
Vajutage lülitit.
Ühendage pistikupessa.
Kontrollige elektriliini.
Tolmuimejaga ei ole rahul-
dav.
Paberkott on täis.
Ummistunud filter elemen-
did.
Kinnitused või voolikud blo-
keeritud.
Kaabits imiotsikust on kulu-
nud või kahjustunud.
Vahetage tolmukott.
Puhastage filter elemente.
Kontrollige ja puhastage
voolikud ja düüsid.
Kontrollige ja vahetage
skreeper.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 88 14/12/12 15.13